• WIZYTA KONSULA GENERALNEGO REPUBLIKI SŁOWACKIEJ
     • WIZYTA KONSULA GENERALNEGO REPUBLIKI SŁOWACKIEJ

     • Dnia 7.11.2018 r. Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Tomáš Kašaj odwiedził dwie szkoły po polskiej stronie Orawy, Szkołę Podstawową nr 2 w Podwilku i Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, gdzie nauczany jest język słowacki. 
      Podczas spotkania miał okazję poznać dyrektorów, nauczycieli oraz samych uczniów. W bardzo przyjemnej i przyjaznej atmosferze zostały przedyskutowane pytania związane z nauczaniem języka słowackiego,zainteresowaniem nim oraz wykorzystaniem go w przyszłości.
      Konsul Generalny skorzystał z okazji, aby omówić z uczniami ich motywację do nauki języka słowackiego, ich zainteresowania i plany na przyszłość doceniając fakt, że są zainteresowani jego uczeniem się. Na zakończenie podziękował dyrektorom i nauczycielom za ich zasłużoną i ciężką pracę, jaką jest kształcenie młodych ludzi, a studentom za poczęstunek, który został przez nich przygotowany.

      GALERIA

    • WYCIECZKA DO WARSZAWA
     • WYCIECZKA DO WARSZAWA

     • W dniach 8-10 października 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Podwilku z klasą III gimnazjum uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Młodzież poznała historię miasta, przechadając się po Łazienkach Królewskich, zwiedzając Wilanów, czy spacerując po Starym Mieście. Uczestnicy wycieczki odwiedzili też Centrum Nauki Kopernik i mieli okazję zobaczyć seans w planetarium pt.: "Niebo Kopernika". Uczniowie zachwycili się wizytą na Stadionie Narodowym, mogli przekonać się, jak zza kulis wygląda przygotowanie do meczów czy koncertów.

      GALERIA

    • WYCIECZKA DO KRAKOWA
     • WYCIECZKA DO KRAKOWA

     • WYCIECZKA DZIECI Z KLAS I-III DO KRAKOWA

      18 października 2018 r. dzieci z klas I-III uczestniczyły w całodziennej wyprawie do Krakowa. Tematem wycieczki był „Średniowieczny Kraków”. Już na początku trasy uczniowie „przenieśli” się w czasie ubierając stroje związane ze średniowieczem. Spacerowali po Wzgórzu Wawelskim, dziedzińcu Zamku Królewskiego, przywitali się ze Smokiem Wawelskim i zwiedzili jego jamę. Następnie ulicą Kanoniczą udali się pod Okno Papieskie w Pałacu Biskupów Krakowskich. Następnie zawitali na dziedziniec Collegium Maius, a potem dotarli do Rynku. Tam złożyli hołd królowi, zobaczyli, czym handlowano w średniowieczu w krakowskich Sukiennicach. Pod kościołem Mariackim wysłuchali hejnału, a potem zobaczyli Bramę Floriańską i weszli na mury miejskie. W Barbakanie odbyła się bitwa na piankowe miecze, a na zakończenie uczniowie dostali dyplomy krakowskiej księżniczki i dzielnego giermka.

      GALERIA

      A.G.

    • DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA
     • DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

     • Szkolne obchody Dnia Głośnego Czytania z Gangiem Słodziaków odbyły się w naszej Szkole 17 października 2018 roku. Uroczystość odbywała się w świetlicy szkolnej. W uroczystości wzięli udział uczniowie z klasy I-III szkoły podstawowej, z III klasy gimnazjalnej oraz nauczyciele.
      Większość dzieci miała kostiumy bohaterów ulubionych książek. Starsi uczniowie czytali młodszym fragmenty książek, omawiane później przez dzieci. Dzieci prezentowały swoje stroje, bawiły się pluszakami, komentowały prezentowane fragmenty książek. To był udany dzień

      GALERIA

      A.G.

     • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

     • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Podwilku przedstawia Pani/Panu następujące informacje:

       

      1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Podwilku, Podwilk 157, 34-722 Podwilk

      Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres e-mail IODO@SZKOLAPODWILK.hub.pl

      1. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

      2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Panią/Pana w zakresie i odpowiednio na warunkach określonych w Art. 6 RODO dla realizacji celów określonych w przepisach prawa.

      3. Udostępnione dane osobowe mogą być ujawnianie następującym kategoriom odbiorców:

      organy i instytucje państwowe w zakresie wykonywanych zadań na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,

      1. Uwzględniając obowiązki prawne ciążące na Administratorze – Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują tj. przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających.

      2. W związku z przetwarzaniem przeze mnie Pani/Pana danymi osobowymi, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy będę przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

     • SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

     • Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej Nr 2 w Podwilku w roku szkolnym 2017/2018

      I. Frekwencja:

      Szkoła podstawowa: 92,38 %
      Gimnazjum: 88,00 %

      II. Konkursy :

      1. Kinga Stasiak – III miejsce w Gminnym konkursie „Szlakiem Solnym przez Orawę”.

      1. Szymon Paluch - III miejsce w Gminnym konkursie „Wielcy Orawianie”, wyróżnienie za bardzo dobry wynik w międzynarodowym konkursie KANGUR MATEAMTYCZNY.

      1. Norbert Obertał - wyróżnienie za bardzo dobry wynik w międzynarodowym konkursie KANGUR MATEAMTYCZNY

      1. Maciej Grzybacz – finalista na etapie wojewódzkim Małopolskiego Konkursu Historycznego, finalista na etapie wojewódzkim w konkursie historycznym "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej", finalista na etapie wojewódzkim konkursu historycznego “Konstytucja 3 Maja– Czasy Stanisławowskie”, finalista międzygminnego konkursu wiedzy ogólnej LEONARDO.

      1. Gabriela Grzybacz - finalista na etapie wojewódzkim Małopolskiego Konkursu Historycznego, finalista na etapie wojewódzkim konkursu historycznego “Konstytucja 3 Maja– Czasy Stanisławowskie”, I miejsce w gminnym konkursie ortograficznym „Doktorek”, II miejsce w rejonowym konkursie PIOSENKI ANGIELSKIEJ, I miejsce w międzynarodowym konkursie DilongStar na Słowacji.

      1. Mateusz Kasprzak – finalista na etapie wojewódzkim konkursu historycznego “Konstytucja 3 Maja– Czasy Stanisławowskie”, finalista na etapie wojewódzkim Małopolskiego Konkursu Biologicznego, III miejsce w powiatowym konkursie biologicznym „Nie daj szansy AIDS”, II m - Międzyszkolny Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik, finalista międzygminnego konkursu wiedzy ogólnej LEONARDO.

      1. Magdalena Kuczkowicz – III miejsce w gminnym konkursie ortograficznym „Doktorek”, II miejsce w międzygminnym konkursie z języka angielskiego.

      1. Dominika Prylińska . - Konkurs Pieśni Patriotycznej „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie w Jabłonce – II miejsce, I miejsce – V Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Feliksa Gwiżdża w Odrowążu

      1. Weronika Prylińska . - Konkurs Pieśni Patriotycznej „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie w Jabłonce – wyróżnienie, wyróżnienie w rejonowym konkursie PIOSENKI ANGIELSKIEJ

      10. Michał Śmiech kl. II – wyróżnienie - XXXIX Przegląd Młodych recytatorów i Gawędziarzy im. A. Skupnia – Florka – A. Gacek
      11. Dawid Buszta – II m – Turniej piłki Nożnej w Skawie- M. Janc.
      12. Tatiana Bryja – VI – wyróżnienie - XXXIX Przegląd Młodych recytatorów i Gawędziarzy im. A. Skupnia – Florka, III m – Międzyszkolny Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik
      13. Julia Kapuściak – nagroda specjalna Prezesa Związku Podhalan- Międzyszkolny Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik. - M. Firszt.
      14. Martyna Lizak – Nagroda Specjalna Radnego Powiatu - Międzyszkolny Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik , II m - Międzyszkolny Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik
      15. I miejsce – Gminne Igrzyska Młodzieży w Koszykówkę Dziewcząt – M. Czyszczoń.
      16. I miejsce - ½ powiatu Igrzyska Młodzieży w Koszykówce Dziewcząt- M. Czyszczoń
      17. II miejsce - Powiatowe Igrzyska Młodzieży w Koszykówce Dziewcząt- M. Czyszczoń
      18. Drużyna – Im – Powiatowe Zawody w Piłkę Koszykową – A. Kwiecień
      19. Drużyna – IIm – Rejonowe Zawody w Piłkę Koszykową – A. Kwiecień

      III. Inna działalność szkoły:

      1. Szkoła przygotowała program artystyczny na 250- lecie Parafii Podwilk oraz w naszej szkole odbyło się przyjęcie na 200 osób (kuchnia przygotowała posiłki) dla całej wsi.

      2. Szkoła wraz z BS w Jabłonce zorganizowała symboliczny pogrzeb patrona gimnazjum i zorganizowała przyjecie dla 150 członków BS w Jabłonce (pracownicy obsługi z nauczycielami przygotowali stół szwedzki).

      3. Szkoła przygotowała Msze św. w 100 rocznicę śmierci A. Matonoga dla całej wsi.

      4. Przez wakacje został przeprowadzony remont kapitalny szkoły podstawowej.

      5. Wychowawca klasy VI wraz z uczniami i rodzicami organizowali kolędowania oraz dochodowe dyskoteki w szkole w ramach których przedsięwzięć obniżono koszty Zielonej Szkoły o 5000,00 zł.

      IV. Mocne strony szkoły:

      1. Liczny udział oraz wysokie lokaty w różnych konkursach i zawodach sportowych.

      2. Bardzo wysoki wynik egzaminu gimnazjalnego .

      3. Współpraca z różnymi instytucjami i promocja szkoły przez udział w licznych uroczystościach organizowanych w naszej miejscowości.

      4. Angażowanie się uczniów w różne formy aktywności społecznej w tym: wolontariat, uroczystości gminne, kościelne i szkolne.

      5. Liczny udział nauczycieli w różne formy dokształcania ( studia podyplomowe z fizyki, biologii, plastyki, magisterskie z języka angielskiego).

      6. Miła atmosfera pracy.

      V. Słabe strony szkoły:

      1. Niska frekwencja w gimnazjum.

       

       

     • WYNIKI EGZAMINÓW

     • Gimnazjum w Podwilku po raz kolejny odebrało gratulacje od Wójta Gminy i Dyrektora CUW w Jabłonce za najwyższy wynik na egzaminie gimnazjalnym. Gimnazjaliści uzyskali z pięciu przedmiotów wynik wyższy niż województwo, a z pozostałych przedmiotów wyższy niż powiat i gmina.

      Wójt pogratulował Pani Dyrektor, Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom, w podziękowaniu złożył na ręce Pani Dyrektor Aliny Leksander piękny bukiet kwiatów.

       

      Język polski

      Historia i wiedza o społeczeństwie

      Matematyka

      Przedmioty przyrodnicze

      Język angielski poziom podstawowy

      Język angielski poziom rozszerzony

      Język niemiecki poziom podstawowy

       

       

      Pkt

      %

      Pkt

      %

      Pkt

      %

      Pkt

      %

      Pkt

      %

      Pkt

      %

      Pkt

      %

       

      32

      100

      32

      100

      29

      100

      28

      100

      40

      100

      40

      100

      40

      100

      Klasa A

      23,5

      73,4

      19,4

      60,8

      16,0

      55,2

      16,7

      59,5

      33,8

      84,5

      28,4

      71,0

      17,8

      44,4

      Szkoła

      23,5

      73,4

      19,4

      60,8

      16,0

      55,2

      16,7

      59,5

      33,8

      84,5

      28,4

      71,0

      17,8

      44,4

      Gmina

      20,4

      63,8

      18,3

      57,3

      14,0

      48,1

      15,1

      53,9

      24,6

      61,6

      17,7

      44,3

      17,5

      43,7

      Powiat

      21,6

      67,6

      18,8

      58,7

      14,6

      50,2

      15,5

      55,2

      24,9

      62,1

      17,6

      44,0

      18,6

      46,4

      Województwo

      22,7

      70,8

      19,9

      62,2

      16,0

      55,3

      16,4

      58,7

      27,6

      69,1

      20,8

      52,1

      21,6

      53,9

    • WYCIECZKA DO PARKU ETNOGRAFICZNEGO
     • WYCIECZKA DO PARKU ETNOGRAFICZNEGO

     • 7 czerwca 2018r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej nr 2 w Podwilku byli na wycieczce w Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej. Zwiedzanie rozpoczęli od obejrzenia Dworu Moniaków – budynku z XVIIw. Nastepnie zwiedzili olejarnię, gdzie w jednej części wstępnie obrabiano siemie lniane, a w drugiej poprzez miażdżenie siemienia uzyskiwano klarowny olej. Ścieżka spacerowa prowadziła koło pasieki uli orawskich typu „stojakowego”. W kolejnej budynku uczniowie zobaczyli „corno” i „bioło” izbe oraz ich wyposażenie. Potem zwiedzono wozownię, kużnię, tartak i młyn. Zwiedzanie zakończono w kościece pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej.

      Spacer pomiędy drewnianymi budynkami zakończono wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasy. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z wycieczki.

      GALERIA

     • AKCJA CHARYTATYWNA

     • SP 2 w Pdwilku postanowiło zaangażować się w akcję charytatywną przygotowaną i przeprowadzoną przez fundację Szczęśliwe Jutro. Akcja polega na zbiórce pieniędzy, za które powstną dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze we Wróblówce koło Czarnego Dunajca: dom dziecka dla nastolatek w ciąży i z małymi dziećmi i dom dziecka dla 14-ściorga dzieci z powiatu nowotarskiego.

      Uczniowie SP 2 będą zbierać datki pieniężne przed kościołem parafialnym w Podwilku i na terenie SP 2.

      Datki można też przekazywać na portalu www.siepomaga. - na adres: www.siepomaga.pl/domdziecka.

     • KONKURSY HISTORYCZNE

     • W maju 2018 roku - drużyna historyków z SP 2 w Podwilku w składzie Maciej Grzybacz, Gabriela Grzybacz i Mateusz Kasprzak wzięła udział w wojewódzkim konkursie - "Czasy stanisławowskie i Konstytucja 3 Maja". Spisali się znów znakomicie zajmując 11 miejsce na 43 drużyny. Gratulacje.

     • OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

     • Nasza Szkoła 9.05.2018 roku świętowała obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Akademię przygotowała pani Jolanta Garbiarz z uczniami klasy II gimnazjum oraz z chórem szkolnym pod kierownictwem pani Kingi Wicher.

      GALERIA

     • BOJOWNICY O NIEPODLEGŁOŚĆ SPOD BABIEJ GÓRY

     • W ramach obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w naszej Szkole 7.05.2018 roku pan Łukasz Wiater przedstawił bardzo interesującą prezentację pt.: "Bojownicy o niepodległość spod Babiej Góry". Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z wielkimi Orawianami, którzy odali życie za Ojczyznę oraz prowadzili działalność mającą na celu powrotu zagarniętych ziem do Polski.

     • KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW

     • Drużyna koszykarzy z SP 2 w Podwilku - przeszła niczym burza - etap gminny, MOS i powiatowy zajmując I miejsce. W 1/2 finału wojewódzkiego skończyło się na 2 miejscu. Przegraliśmy małymi punktami.
      Skład drużyny: Maciej Grzybacz, Hubert Kapuściak, Mateusz Bełciak, Michał Firszt, Kamil Stasiak, Mateusz Kasprzak, Damian Buszta, Piotr Cieluch, Tomasz Bielak, Kuba Pieronek, Mateusz Garbaruk i Łukasz Stefko.

     • KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA DLA KLAS I-III

     • UTWORY:

      1. Hans Christian Andersen „Krzesiwo”

      2. Hans Christian Andersen „Słowik”

      3. Hans Christian Andersen „Calineczka”

      4. Jakub i Wilhelm Grimm „Roszpunka”

      5. Jakub i Wilhelm Grimm „Stoliczku, nakryj się”

      6. Jakub i Wilhelm Grimm „Złota gęś”

      W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 2 w Podwilku.

      Termin konkursu: 26 kwietnia 2018 (czwartek).

      Uczestnicy konkursu będą czytać fragment tekstu. Ocenie podlegać będzie płynność, wyrazistość czytania, odpowiednia intonacja. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

      Zgłoszenia u wychowawców klas do 18 kwietnia 2018 roku.

      Organizatorzy: wychowawcy klas I-III

     • Stulecie śmierci Aleksandra Matonoga

     • W 100. rocznicę śmierci Aleksandra Matonoga społeczność szkolna Podwilka uczciła w miejscowym kościele pamięć rodaka, który był jednym z pierwszych polskich działaczy narodowych na Orawie.

      Na Mszy Świętej za duszę zasłużonego podwilczanina do kościoła pw. św. Marcina wraz z uczniami szkół przybyli ich nauczyciele, a także delegacja Urzędu Gminy Jabłonka, na czele z wójtem. Szkoła Podstawowa nr 2 wystawiła poczet sztandarowy, a uczeń klasy gimnazjalnej przypomniał postać Aleksandra Matonoga.

      Po Mszy Św. jej uczestnicy w procesyjnym orszaku przeszli na przykościelny cmentarz, gdzie modlitwę za duszę wspominanego działacza odmówiono pod centralnym krzyżem, bowiem jego nagrobek się nie zachował. Pamiętano również o spoczywającym na tej samej nekropolii Wojciechu Lorencowiczu – innym związanym z Podwilkiem bojowniku o niepodległość i społecznikiem.

      Aleksander Matonog (ok.1886-1918), statysta teatralny, urzędnik, publicysta, dramatopisarz, żołnierz i społecznik. Był jednym z pierwszych “budzicieli” polskiego ducha wśród górali orawskich. Należał do grona działaczy polskich wykazujących postawę lojalizmu wobec państwowości węgierskiej. Zasłynął jako współautor broszury “Co my za jedni” oraz jako korespondent Gazety Podhalańskiej i prasy węgierskiej. W wyniku schorzeń nabytych podczas służby w armii austro-węgierskiej na frontach I wojny światowej, zmarł 6 kwietnia 1918 r. w wieku 32 lat.

      GALERIA 

      Żródło: www.kurierorawski.pl

     • Nie daj szansy AIDS

     • 1.12.2017 r. - odbył się w Urzędzie Miasta Nowym Targu - Konkurs Wiedzy o AIDS, pod hasłem "Nie daj szansy AIDS". W konkursie wzięło udział 79 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z naszego powiatu.

     • Festiwal polsko-słowackiej współpracy

     • „Nasze atrybuty – które (nie) znamy”

      25 września 2017r. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Podwilku uczestniczyła w zakończeniu projektu unijnego, który był realizowany w roku szkolnym 2016/2017 z Zakladną Szkolą im. Pavla Orszaga Hviezdoslava w Trstenie. W ramach projektu uczniowie obu szkół dziesięciokrotnie wyjeżdżali na wycieczki po polskiej i słowackiej stronie, aby poznać ciekawe miejsca pod względem przyrody, architektury oraz historii.

      W Festiwalu wzięli udział uczniowie, nauczyciele oraz reprezentant Urzędu Gminy w Jabłonce Dyrektor CUW pani Maria Staszkiewicz, która wraz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 w Podwilku Aliną Leksander oraz przedstawicielani władz Trsteny uroczyści przecięli wstęgę otwarcia „Parku miniatur w Trstenie”. Uczniowie obu szkół oraz rzemieślnicy przedstawiali ciekawy program artystyczny, który oglądali mieszkańcy Trseny na Słowacji.

      GALERIA

    • JUBILEUSZ 330-LECIA PARAFII I 250-LECIA BUDOWY KOŚCIOŁA
     • JUBILEUSZ 330-LECIA PARAFII I 250-LECIA BUDOWY KOŚCIOŁA

     • W ramach obchodów jubileuszu 330-lecia parafii i 250-lecia budowy nowego kościoła mury naszej Szkoły odwiedził Jego Ekscelencja Arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Jesteśmy wdzięczni, iż tak znamienity Gość zaszczycił nas swoją obecnością.

     • UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

     • Po uroczystej Mszy św. w kościele parafialnym odbyła się akademia kończąca rok szkolny 2016/2017. Akademię zaszczycił swoją obecnością pan Antoni Karlak Wójt Gminy Jabłonka wraz z panią Marią Staszkiewicz - dyrektora CUW UG, którzy przybyli pogratulować dyrektorowi, nauczycielom i uczniom za najlepiej napisany w gminie egzamin gimnazjalny.
      Na zakończenie zostały wręczone koszulki sportow uczniom klasy III, którzy przyczynili się do wysokich osiągnięć sportowych. Koszulki te zostały ufundowane przez Stanisława i Esterę Możdżeń.

      GALERIA