• KOMUNIKAT

     • Szanowni Rodzice, Nauczyciele,

      drodzy Uczniowie

       

      W związku z wprowadzeniem przez MEN obowiązku prowadzenia zdalnego nauczania od 25.03.2020r. do 10.04.2020r. z możliwością przedłużenia ustalam co następuje:

      1. Uczniowie uczą się według planu lekcji korzystając z e-podręczników lub swoich podręczników, jeżeli nie mają internetu.

      2. Rodzice lub uczniowie kontaktują się z konkretnym nauczycielem - jeżeli zachodzi taka konieczność - telefonicznie lub drogą mailową w czasie danej lekcji. Wykonane prace należy odesłać na maila danego nauczyciela lub mieć zebrane u siebie i gotowe do oceny w późniejszym terminie w szkole.

      3. Bardzo proszę o rozważne podejście do zaistniałej sytuacji.

       

       Pamiętajmy, że w chwili obecnej najważniejsze jest zdrowie i izolacja.

       

      Serdecznie Was pozdrawiam

      Wasz dyrektor

      mgr Alina Leksander

     • Komunikat MEN

     • Szanowni Państwo Dyrektorzy,

      w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zachęcamy Państwa do nauki zdalnej z uczniami.

      W załączeniu przekazuję komunikat z najważniejszymi informacjami.

      Aby pomóc w przygotowaniu się do takiej pracy przygotowaliśmy podpowiedzi dotyczące materiałów i narzędzi do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów.

      Zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.gov.pl/zdalnelekcje. Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów.

      Dbajmy o siebie i swoich najbliższych w tym trudnym czasie.

      Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

       

      Z poważaniem

      Anna Ostrowska

      Rzecznik Prasowy MEN

       

      Załącznik: Lekcje z Internetu. Ruszają gov.pl/zdalnelekcje i pakiety zadań od CKE – komunikat MEN

     • REKRUTACJA 2020/2021 DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

     • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021.

     • KORONAWIRUS

     • Szanowni Rodzice.

      W trosce o zdrowie uczniów zwracam się z prośbą, aby w ciagu 2 tygodni dzieci nie wychodziły z domu. Nauczyciele są w kontakcie z uczniami i będą sprawdzać zadane prace. Zachęcam do wspólnego odrabiania zadań oraz do oglądania edukacyjnych programów telewizyjnych.

      Serdecznie pozdrawiam.

      Z poważaniem Dyrektor SP2 w Podwilku mgr Alina Leksander

     • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

      11.03.2020

      Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

       

      Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczychZawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

      • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
      • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
      • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
      • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
      • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
      • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

      Dyrektorze,

      • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
      • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
      • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
      • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
      • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
      • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
      • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
      • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
      • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
      • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
      • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

      Rodzicu,

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      Uczniu,

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

      Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

      Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

      Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

      • dziennik elektroniczny;
      • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
      • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

      Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

      • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
      • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

       

      Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

      Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

      Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

      Departament Informacji i Promocji
      Ministerstwo Edukacji Narodowej

       

    • MEMORIAŁ IM. MARII KACZYŃSKIEJ W SPYTKOWICACH
     • MEMORIAŁ IM. MARII KACZYŃSKIEJ W SPYTKOWICACH

     • W dniu 27 lutego 2020 r. odbyły się zawody narciarskie zorganizowane w ramach VII Memoriału im. Marii Kaczyńskiej. Memoriał upamiętnia osobę śp. Pani Prezydentowej Marii Kaczyńskiej, która uczęszczała do liceum w Rabce. Patronat nad Memoriałem objął Pan Prezydent RP Andrzej Duda i Pani Marta Kaczyńska. Wśród organizatorów zawodów narciarskich, które odbyły się na Stacji Narciarskiej Kompleks Beskid w Spytkowicach, była Pani Poseł Anna Paluch oraz Radny Powiatowy Bartosz Leksander.

      W Memoriale wzięły udział dzieci, młodzież, osoby z niepełnosprawnością, dorośli oraz Politycy i Samorządowcy w siedmiu kategoriach wiekowych. Wśród uczestników było ośmioro uczniów naszej Szkoły oraz dwie nauczycielki. Jedna z nich, p. Agata Gacek, zdobyła III miejsce w swojej kategorii.

      To sportowe wydarzenie upamiętniające Panią Marię Kaczyńską było okazją do narciarskiej rywalizacji, promocją aktywnego spędzania czasu i świetną zabawą.

     • KORONAWIRUS - Ministerstwo Edukacji Narodowej

     • Dyrektorze,

      • porozmawiaj z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
      • wywieś w widocznym miejscu w szkole instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
      • zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
      • zwróć uwagę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
      • poinformuj ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
      • nie organizuj wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
      • poinformuj rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
      • powiadom rodzica dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
      • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Podaj kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

      W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

      Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej

      Co musisz wiedzieć o koronawirusie

     • PRZEGLĄD MŁODYCH RECYTATORÓW

     • Gabriela Burdyl uczennica klasy III Szkoły Podstawowej Nr 2 w Podwilku zdobyła II miejsce na XLIV Przeglądzie Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Florka – Skupnia w kategorii Gawędy klas 0-III. Konkurs odbył się 23.01.2020r. w Białym Dunajcu.

     • DZIEŃ BABCI I DZIADKA

     • 22 stycznia 2020r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Podwilku odbyła się akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie klas I-III przedstawili Jasełka. Nie zabrakło również wierszy i piosenek dla ukochanych Babć i Dziadków. Na zakończenie tradycyjnie odśpiewano STO LAT i wręczono laurkii upominki. Po akademii rodzice zaprosili Babcie i Dziadków na słodki poczęstunek.Wszyscy byli zadowoleni i szczęliwi, że tak miło spędzili czas.

     • JASEŁKA

     • 20 grudnia 2019r. podczas szkolnej wigilii uczniowie klas I-III oraz chór Szkoły Podstawowej Nr 2 w Podwilku przedstawili tradycyjne jasełka. Konferansjerkę prowadziły uczennice klasy VII. Mali aktorzy bardzo dobrze wczuli się w swoje role.

     • SPOTKANIE Z MISTRZEM

     • Dnia 19 grudnia 2019r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Podwilku odbyło się spotkanie z dwukrotnym mistrzem Polski w kolarstwie górskim - Jakubem Zamroźniakiem. Uczestniczyli w nim również: Borzęcki Konrad, Borzęcki Oliwier, Borzęcki Gabriel, Harkabuz Łukasz, Kubacka Natalia, Kubacki Patryk, Mroszczak Maciej - uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Podwilku, którzy są członkami Uczniowskiego Klubu Sportowego sekcja kolarstwa.

     • WYCIECZKA DO MUZEUM LOTNICTWA

     • 6 grudnia 2019r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 2 w Podwilku byli na wycieczce w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Sponsorem biletów wstępu do muzeum był Konsulat Generalny Słowacji w Krakowie na czele z Kosulem Generalnym Tomášem Kašajem.

      Na początku Konsul bardzo serdecznie powitał zebranych. Życzył wszystkiego dobrego a przede wszystkim wspaniałych prezentów od Mikołaja. Każde dziecko otrzymało słodki upominek. Potem nastąpiło zwiedzanie muzeum. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia wielu różnych samolotów i wysłuchania ich historii. Dwie „maszyny” mogli zwiedzić w środku. Jedną z nich latał św. Jan Paweł II.Na zakończenie wyświetlono film „Moja pierwsza wizyta w Muzeum”.

      Wszyscy wrócili zadowoleni i bogatsi o nowe wiadomości i doświadczenia.

     • FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

     • Dominika Prylińska uczennica kl.III Szkoły Podstawowej Nr 2 w Podwilku na Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Feliksa Gwiżdża Odrowąż 2019 zdobyła I miejsce, a jej siostra Weronika uczennica kl.VI tejże szkoły zdobyła II miejsce.

    • WYNIKI KONKURSÓW
     • WYNIKI KONKURSÓW

     • KARTKA ŚWIĄTECZNA”, „ŚWIĄTECZNY LAMPION”

      Laureatami szkolnego konkursu „Kartka świąteczna” zostali:

      Kategoria kl. I – III

      Harkabuz Łukasz kl. II

      Łopuch Nadia kl. I

      Prylińska Dominika kl. III

      Wyróżnienia:

      Burdyl Gabriela kl. III

      Chlebek Weronika kl. III

      Cichoń Martyna kl. I

      Łazarz Maksymilian kl. II

      Oskwarek Maja kl. I

      Rusnaczyk Karol kl. I

      Swienty Konrad kl. I

      Kategoria kl. IV – VIII

      Buszta Jakub kl. V

      Matonóg Kamila kl. IV

      Możdżeń Julia kl. VI

      Swienty Alicja kl. VI

      W konkursie wzięło udział łącznie 31 uczniów.

       

      Laureatami szkolnego konkursu „Świąteczny lampion” zostali:

      Kategoria kl. I – III

      Buszta Dawid kl. III

      Chlebek Weronika kl. III

      Król Franciszek kl. II

      Swienty Konrad kl. I

      Kategoria kl. IV – VIII

      Dzieża Oliwier kl. V

      Łopuch Marcel kl. IV

      Matonóg Julia kl. VI

      Swienty Alicja kl. VI

      W konkursie wzięło udział łącznie 25 uczniów.

      Gratulujemy

      A.G.