• Akademia z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja

     • Dnia 4 maja 2023r. odbyła się akademia z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Klasy 4 i 7 przygotowały montaż słowno-muzyczny pod kierunkiem wychowawczyń: H. Janik i G. Możdżeń. Uroczystość  rozpoczęła się od wprowadzenia Sztandaru Szkoły i odśpiewania Hymnu Państwowego. Klasa 4. uświetniła akademię, śpiewając pieśni pt. „Witaj majowa jutrzenko oraz    „Flaga”. Przypomniano o tym wydarzeniu, by pokazać młodemu pokoleniu, jakie wartości pozwalały przetrwać Polakom czasy rozbiorów oraz trudny wiek dwudziesty. To od nas zależy, jak długo biało-czerwone barwy będą kojarzone z Polską i Polakami. Na zakończenie akademii cała społeczność  uczniowska odśpiewała Hymn Szkoły.

     • Dzień europejski - Litwa

     • W dniu 27.04. odbyliśmy kolejną podróż z cyklu Dni euroejskich. Tym razem na trasie naszego szkolnego pociągu znalazła się Litwa. Uczniowie klasy II wraz z wychowawczynią Panią Darią Blańdą dołożyli wszelkich starań, by przybliżyć nam piękno kraju naszych północno-wschodnich sąsiadów. Drugoklasiści, ubrani w litewskie barwy, swoje wystąpienie rozpoczęli od zacytowania sławnego fragmentu Pana Tadeusza: Litwo, ojczyzno moja... W dalszej części, z dużym przejęciem, uczniowie opowiadali zebranym informacje o Litwie. Swój występ klasa 2 zakończyła pięknym litewskim tańcem. Na zebranych czekał także pyszny, słodki poczęstunek. Bardzo dziękujemy uczniom klasy II, Pani Wychowawczyni i Rodzicom za oprzybliżenie nam piękna Litwy. Nadal pozostajemy w naszym sąsiedztwie, bo w maju klasa I opowie nam o innym sąsiadującym z Polską kraju - Słowacji...

     • „ZACHWYCENI KSIĄŻKĄ – TULISZKOWSKI TALENT SHOW” - konkurs czytelniczy

     • W kwietniu uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym dla uczniów szkół podstawowych „Tuliszkowski Talent Show” zorganizowanym przez Księgarnię Tuliszków, z którą współpracują bibliotekarze z naszej biblioteki szkolnej. Konkurs polegał na przygotowaniu pracy, której tematyka związana była z motywem przewodnim konkursu „Zachwyceni książką”. Prace można było wykonać w trzech kategoriach: praca plastyczna, utwór muzyczny, wiersz lub opowiadanie.
      Efektem tego konkursu są prace plastyczne przygotowane przez uczniów, które można zobaczyć na stronie naszej Szkoły. 

     • Nasza szkoła w akcji „Sprzątamy dla Polski”

     • Dnia 21 kwietnia 2023 roku, zaopatrzeni w worki i rękawice, włączyliśmy się w akcję „Sprzątamy dla Polski”. Wspólnie posprzątaliśmy teren wokół szkoły. Przeszliśmy także wzdłuż drogi „Furmaniec” na Zubrzycę w terenie zabudowanym; tam też zebraliśmy sporą ilość odpadów. Celem przeprowadzonej akcji było uświadomienie dzieciom, by dbały o środowisko naturalne. „Nie tam czysto, gdzie sprzątają, ale tam, gdzie nie śmiecą” i tego się trzymajmy.

     • Konkurs plastyczny

     • Zapraszam wszystkie dzieci z przedszkola oraz klas I -III do udziału w konkursie plastycznym Ja i moja rodzina- wspólnie spędzamy czas  organizowanym z okazji Dnia Mamy i Taty. Szczegóły konkursu w regulaminie poniżej.

      Z poważaniemMonika Palenik

      Regulamin Konkursu PlastycznegoJa i moja rodzina- wspólnie spędzamy czas   

      I. Przedmiot KonkursuPrzedmiotem konkursu są wykonane przez dzieci z przedszkola oraz klas I - III ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Podwilku prace plastyczne przedstawiające jak dzieci spędzają wolny czas z rodziną. 

      II.  Organizator KonkursuOrganizatorem konkursu jest mgr Monika Palenik, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Podwilku, 34-722 Podwilk 172.   

      III. Założenia organizacyjne1. Celem konkursu jest:- rozwijanie umiejętności łączenia w pracy plastycznej różnych technik,- rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych dzieci,- wyzwolenie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną,- zachęcanie do wspólnego spędzania czasu w rodzinach.2. Konkurs trwa od 17.04.2023r do - 19.05.2023r3. Prace zgłoszone na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi w innych konkursach.

      IV. Wymagania techniczne i tryb zgłaszania prac:

      1. Praca powinna być wykonana w jak największym stopniu samodzielnie przez dziecko.

      2. Technika oraz format wykonanej pracy dowolny.

      3. W konkursie będą rozpatrywane prace dostarczone do nauczycieli w terminie do 19.05.2023r.4. Każda praca musi być opisana w następujący sposób: imię i nazwisko, grupa wiekowa lub klasa.

      5.Konkurs przeznaczony jest dla trzech kategorii wiekowych:I kategoria - dzieci 3-4 letnie, II kategoria - dzieci 5 - 6 letnie, III kategoria - klasy I -III        

      V. Ocena prac konkursowych:

      1. Organizator konkursu powołuje Komisję Konkursową, która ocenia prace konkursowe.

      2. Podczas oceny prac brane pod uwagę będą następujące kryteria: samodzielność, zróżnicowanie technik plastycznych, pomysłowość, estetyka.

      3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

      4. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż dnia 31.05.20213r5. Rozdanie nagród i pokonkursowa prezentacja prac planowane są podczas  Dnia Mamy i Taty organizowanym przez szkołę.           

      VI. Warunki ogólne

      1. Uczestnicy Konkursu zgłaszający swoje prace do Konkursu jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.)          

      VII. Nagrody1. Organizator konkursu przewiduje dla laureatów z każdej grupy wiekowej  konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo oraz drobny upominek.        

      VIII. Prawo własności i prawo wykorzystania prac1. Zgłoszona praca staje się własnością organizatora Konkursu.        

       IX . Postanowienia końcowe

      1. Najciekawsze prace mogą zostać sfotografowane i opublikowane na stronie internetowej szkoły.

     • Zabawa charytatywna

     • Zosia Pająk ma 10 mln na koncie, dlatego chciałam powiadomić,że dyskoteka o której wspominałam odbędzie się, a całkowity dochód przekazany będzie dla Kamilki Gil z Nowego Targu, która również musi zebrać tę kolosalną kwotę. Bardzo proszę o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym.

       Z wyrazami szacunku Justyna Mielec.

     • Dni europejskie - Szwecja

     • W dniu 31.03.2023r. odbył się kolejny z dni europejskich. W tym miesiącu klasa III zabrała nas w bajkową podróż do Szwecji. Uczniowie zaskoczyli wszystkich swoimi barwnymi strojami i talentem artystycznym. Poznaliśmy kulturę i zwyczaje kraju wikingów. Tańcem i śpiewem trzecioklasiści poderwali całą szkołę i zachęcili nas do poznania tego pięknego kraju. Na koniec tradycyjnie na zebranych czekał pyszny poczęstunek - tym razem w postaci szweckiego stołu. Dziękujemy Pani Grażnynie, Uczniom klasy III oraz Rodzicom za przybliżenie nam informacji na temat kraju Muminków i Pipi Langstrumpf.

     • Niespodziewana wizyta

     • W środę 29.03.2023r. naszą szkołę odwiedził mały, wyjątkowy gość - Lenka Cholewa. Lenka jest dzielną dziewczynką, która z pomocą rodziców od 7 lat walczy o poprawę jakości swojego życia. To właśnie jej dedykowana jest w tym roku akcja zbierania nakrętek, którą z inicjatywy pani pedagog prowadzimy w szkole. O walce i małych-wielkich zwycięstwach Lenki poczytać można na jej profilu facebookowym: https//www.facebook.com/lenkacholewa/?fref-ts. Przypominam, że w dalszym ciągu trwa nasz szkolny konkurs na największą liczbę zebranych kilogramów zakrętek. Jak do tej pory wspólnymi siłami udało nam się zebrać 384,5 kg!!! Rodzice Lenki byli zaskoczeni tak dużą ilością worków z nakrętkami i serdecznie za nie dziękują. Przed nami jeszcze 2 miesiące konkursu. Mam cichą nadzieję, że uda nam się tą liczbę kilogramów powiększyć do pół tony :). Która klasa prowadzi - tego narazie nie zdradzę. Spróbujcie policzyć sami....

      Pedagog szkolny Alicja Luba

     • Ogólnopolski konkurs "Tuliszkowski Talent Show"

     • Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 2 w Podwilku

      zaprasza do udziału

      w Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym dla uczniów szkół podstawowych

      Tuliszkowski Talent Show

       

       

      Zachwyciła Cię ostatnio jakaś książka?

      Zachwyć i nas!

      I chwyć książki z Księgarni Tuliszków!

       

      Stwórz dzieło: wiersz, opowiadanie, utwór muzyczny, komiks, pracę plastyczną na temat Twojej ulubionej książki.

       

      Konkurs polega na przygotowaniu i przesłaniu pracy, której tematyka związana jest z motywem przewodnim konkursu "Za-chwyceni książką", w której uczestnik wykaże się swoim talentem w trzech poniższych kategoriach do wyboru:

      1. Praca plastyczna  wykonana dowolną techniką, w dowolnym formacie
      2. Utwór muzyczny – oryginalny, stworzony od podstaw tekst i muzyka, praca zapisana w formie pliku filmowego lub dźwiękowego,
      3. Wiersz lub opowiadanie – oryginalny, stworzony od podstaw tekst, o objętości maksymalnie 3600 znaków ze spacjami.

       Praca musi dotyczyć książki, która znajduje się na stronie wydawnictwa Księgarni Tuliszków (proszę sprawdzić ofertę).

       

      Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych na terenie całej Polski.

       

      Do wygrania atrakcyjne vouchery na zakup książek w Księgarni Tuliszków!

       

      Komisja konkursowa wyłoni laureatów, którym zostaną przyznane nagrody. Nagrodami są bony do wydania na dowolne książki z całej oferty sklepu internetowego www.ksiegarnia-tuliszkow.pl:

      • w kategorii praca plastyczna: nagroda indywidualna dla ucznia - autora pracy – bon o wartości 300 zł, 
      • w kategorii utwór muzyczny nagroda indywidualna dla ucznia - autora pracy – bon o wartości 300 zł,
      • w kategorii wiersz lub opowiadanie nagroda indywidualna dla ucznia - autora pracy – bon o wartości 300 zł.

       

       Prace należy dostarczyć do dnia 14.04.2023 r. do biblioteki szkolnej (u p. Grażyny Możdżeń i p. Agaty Gacek).

     • Pierwszy dzień wiosny

     • Na dzień 21 marca wszyscy z utęsknieniem wyczekiwaliśmy. Wreszcie zaczęła się wiosna i z tej okazji wszyscy uczniowie przyszli ubrani na zielono. Dzieci z oddziałów przedszkolnych zasiały pierwsze wiosenne rośliny i poszły na spacer w poszukiwaniu oznak wiosny, które najbardziej spostrzegawczym udało się odnaleźć.Pierwszy dzień wiosny uczniowie naszej szkoły świętowali w sportowej atmosferze. Nauczyciele wychowania fizycznego i samorząd uczniowski  zorganizowali wiosenne zabawy sportowe. Do rywalizacji stanęły cztery pięcioosobowe drużyny wyłonione w wyniku losowania spośród chętnych uczniów z klas IV - VIII. Zawodnicy musieli  wykazać się nie byle jakim sprytem i oczywiście kondycją fizyczną. Bieg w workach, rzut hula hop do celu, zaprzęgi, wyścig z książką na głowie czy z piłeczką pingpongową na łyżce był dla wielu nie lada wyzwaniem. Zmaganiom towarzyszyły wielkie emocje, również na trybunach, a śmiechu i radości nie było końca. Wiadomo, nic tak nie integruje, nie spaja więzi jak wspólny udział w sportowej rywalizacji. Dowodem na to była wyśmienita zabawa, jaka towarzyszyła imprezie. Także budynek szkoły odmienił swoje oblicze i przystroił się w wiosenne emblematy. Teraz na pewno z większą radością będziemy przychodzić do naszej szkoły.

     • Wspaniały sukces koszykarzy z Podwilka !!!

     • 23 marca 2023r. w hali Pałacu Młodzieży w Tarnowie rozegrano finały Małopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Chłopców. Koszykarze ze Szkoły Podstawowej  nr 2 im. ks. Jana Góralika w Podwilku zajęli II miejsce zdobywając tytuł Wicemistrza Małopolski.  To historyczny sukces sportowy rozsławiający Podwilk i Orawę.

      Wicemistrzowie Małopolski wystąpili w składzie: Dawid Lach, Alan Warciak, Olivier Dzieża, Jakub Buszta, Adrian Stasiak, Bartosz Maślanka, Przemysław Mucha, Kacper Kulak.

      Trener: mgr Andrzej Kwiecień

     • Podwilk mistrzem!!!

     • W czwartek 2 marca 2023 r. drużyna koszykarzy ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. Jana Góralika w Podwilku w składzie: Dawid Lach (kapitan), Alan Warciak, Olivier Dzieża, Jakub Buszta, Adrian Stasiak, Dawid Tylczak, Bartosz Maślanka, Przemysław Mucha, Kacper Kulak uczestniczyła w rozgrywkach koszykarskich na szczeblu rejonowym (półfinał wojewódzki) i wygrała z mistrzami powiatów: suskiego, myślenickiego i tatrzańskiego. Zawady odbyły siew hali "Gorce" w Nowym Targu.

      Warto przypomnieć, że Podwilczanie w drodze do rejonu wygrali rozgrywki gminne, MOS Rabka powiatowe.

      23 marca w Tarnowie Podwilk zawalczy o tytuł mistrza województwa małopolskiego w koszykówkę. Jest to największy sukces chłopaków koszykarzy z SP 2-Podwilk. 

      Wielkie gratulacje dla drużyny i trenera-mgr Andrzeja Kwietnia.

      Tak przedstawiały się wyniki:

      Podwilk-Sucha Beskidzka = 21: 8

      Podwilk- Dobczyce = 21: 18

      Podwilk- Poronin = 35: 7

       

     • Dzień europejski - Hiszpania

     • W ten zimowy czas, podczas kolejnego dnia europejskiego, klasa IV zabrała nas w niesamowitą podróż do gorącej Hiszpanii. Uczniowie zadbali o to, byśmy wszyscy poczuli ten luźny, radosny klimat. Czwartoklasiści przedstawili nam walory geograficzne, tradycję i kulturę hiszpańską. Niemal każdy zauroczył się wyglądem koleżanek z klasy IV, które na tej jeden dzień zamieniły się w Hiszpańskie tancerki. Uczennice w brawurowym stylu odtańczyły flamenco wywołując owacje na stojąco. Na naszych uczniów czekał także naprawdę obfity hiszpański poczęstunek. Gratulujemy całej klasie IV, a na ręce Wychowawczyni składamy podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w ten dzień, a zwłaszcza dla rodziców, którzy po raz kolejny otwartym sercem odpowiedzieli na zaproszenie do pomocy przy organizacji tego dnia. W marcu niestety opuszczamy ciepłe regiony i przenosimy się do chłodnej Szwecji. Jesteśmy jednak pewni, że będą tam na nas czekały gorące serca uczniów klasy III...

     • Bal karnawałowy w oddziałach przedszkolnych

     • W tłusty czwartek, 16 lutego, dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz z Paniami pracującymi w oddziałach przedszkolnych wyruszyły w magiczną podróż... Bez plecaka, biletu, mapy, gdzie jedynym środkiem lokomocji była nasza wyobraźnia. W ten jeden dzień zamieniliśmy się w postaci, których na codzień próżno szukać nie tylko na naszych ulicach ale równiesz w przedszkolnych salach. Naszym maszynistą w tym dniu była Pani Monika, która zapewniła najmłodszym masę bajkowych atrakcji. Były zagadki, tańce i ogrom dobrej zabawy a na naszych najmłodszych w salach czekał słodki poczęstunek. W tym dniu oczywiście nie mogło zabraknąć pączków. Już z niecierpliwością czekamy na kolejny taki wyjątkowy dzień.

     • Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

     • W dniach od 13.02. do 24.02.2023r. prowadzimy nabór dzieci z roczników 2017, 2018, 2019 i 2020 do oddziałów przedszkolych w naszej szkole. Wnioski będzie można pobrać w sekretariacie szkoły lub w oddziałach przedszkolnych. Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy szkoły. Dopuszczalne jest składanie wniosków drogą mailową na adres zespolszkolpodwilk@interia.pl. O przyjęciu do oddziałów przedszkolnych nie decyduje kolejność złożenia wniosków.

     • Walentynki w oddziałach przedszkolnych

     • Jak co roku, w oddziałach przedszkolnych świętowaliśmy walentynki. Ten dzień, szczególnie bliski wszystkim zakochanym stał się dla nas pretekstem do okazania miłości rodziców do ich dzieci. Nasze panie zamieniły się w listonoszów i uruchomiły pocztę walentynkową. Na naszych najmłodszych czekały piękne, pełne ciepłych słów kartki od rodziców. Na twarzach wszystkich dzieci od razu pojawił się uśmiech, a i pewnie serduszka przedszkolaków zabiły ciut szybciej. Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom za zaangażowanie w tą akcję.

     • Dzień europejski - Grecja

     • 27.01.2023r. odbył się w naszej szkole kolejny dzień z cyklu dni europejskich. W tym miesiącu klasa piąta zaprosiła nas do pachnącej oliwkami Grecji. W pierwszej części prezentacji chłopcy przedstawili nam wiele ciekawych informacji na temat współczesnej Grecji. Uczniowie klasy V z dużym zaangażowaniem odtańczyli tradycyjny taniec zorba. Do wspólnego tańca udało im się zaprosić także wychowawczynię. W drugiej części występu klasa V przeniosła nas w czasy antycznej Grecji. Niemalże mieliśmy możliwość poczuć się jak bogowie na Olimpie. Poznaliśmy myśl, kulturę i zabytki antycznego świata. Na koniec na wszystkich czekał smaczny grecki poczęstunek. Nie zabrakło sosu tzatziki, oliwek, gołąbków zawijanych w liść winogron oraz oczywiście słodkości. Serdecznie dziękujemu uczniom klasy V, rodzicom i wychowawczyni za zaangażowanie w dzień Grecki. Było to dla nas bardzo ciekawe doświadczenie a już za miesiąc przeniesiemy się do ciepłej Hiszpani...

     • Zapraszamy do udziału w konkursach

     • Zapraszamy do udziału w dwóch konkursach:

      Konkursie historycznym: Kultura i sztuka II RP - uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać prezentację multimedialną na powyższy temat.

      Konkursie plastycznym: Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi. Konkurs z nagrodami jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych leżących na terenie wsi i innych małych miejscowości, gdzie władzę lokalną sprawuje sołtys wraz z radą sołecką - Więcej informacji uzyskać można w regulaminie konkursu zamieszczonym poniżej lub u nauczyciela plastyki.

       

       

     • Dzień Babci i Dziadka

     • W dniu 25 stycznia tłumnie zgromadziliśmy się w remizie OSP w Podwilku, by świętować uroczystość Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie klas 1-3 oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych przygotowały inscenizację dla swoich ukochanych. Śpiewom, recytacjom i tańcom nie było końca. Na twarzach dziadków bez przerwy gościły uśmiechy. Po przedstawieniu rodzice przygotowali słodki poczęstunek a dzieci rozdały dziadkom drobne upominki. Kochane Babcie i kochani Dziadkowie żyjcie nam w zdrowiu conajmniej 100 lat!