• Wycieczka do OCK

     • W dniu 17.10.2022r. przedszkolaki z oddziałów Kotki, Smerfy i Rybki wybrały się na wycieczkę do Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce na przedstawienie profilaktyczne "Dorotka po drugiej stronie tęczy" w wykonaniu artystów z wrocławskiego teatru "Alert". Przedstawienie poza walorem artystycznym niosło ze sobą przekaz edukacyjny. Dzieci poznały wagę takich wartości jak przyjaźń, współpraca, odmienność oraz miały możliwość poznania postaw proekologicznych. Najłodsi z zainteresowaniem oglądali przedstawienie i z entuzjazmem reagowali na wesołe piosenki. Dużą radość naszym przedszkolakom sprawiła także podróż autokarem. Uśmiech na twarzach naszych najmłodszych można podziwiać na zdjęciach z wyjazdu.

     • Dzień Edukacji Narodowej

     • 14 października, tradycyjnie obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej - święto wszystkich nauczycieli oraz pracowników oświaty, ale także naszych uczniów. Z tej okazji, uroczyście ubrani zgromadziliśmy się na świetlicy szkolnej, gdzie odbył się, podzielony na dwie części program artystyczny. Pierwsza część uroczystości poświęcona była najmłodszym uczniom naszej szkoły, ponieważ składali oni uroczyste ślubowanie i oficjalnie włączeli zostali do społeczności uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. Jana Góralika w Podwilku. Było to dla naszych pierwszoklasistów ogromne przeżycie, ale najmłodsi uczniowie wspaniale sprostali postawionemu im wyzwaniu. W drugiej części uroczystości wzruszający program przedstawili uczniowie klasy 6, a do łez rozbawili wszystkich nasi słynni już kabareciarze z klasy 8. Całą uroczystość prowadziła przewodnicząca szkoły Izabela Pieronek a na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor Renata Lorek-Haberska życząc wszystkim by to święto było było inspiracją do podejmowania nowych wyzwań zawodowych lub uczniowskich.

     • Mały miś w świecie wielkiej literatury

     • W dniu 13.10.2022 r. w oddziałach przedszkolnych obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okacji przedszkolaki przygotowały dla swoich pań wiersz i piosenkę okolicznościową. Na ich panie czekały także piękne niespodzianki przygotowane przez rodziców. W tym dniu nasze oddziały owiedziła także Pani Dyrektor inaugurując akcję Mały miś w świecie wielkiej literatury czytając naszym najmłodszym bajkę "Złotowlosa i trzy misie". Niebawem nasze przedszkolne misie trafią także do domów naszych przedszkolaków, gdzie poznawać będą różne przygody książkowych bohaterów.

     • Cyrk "Szok"

     • W dniu 11.10.2022r. naszą szkołę odwiedził cyrk "Szok" z przedstawieniem, ktore zainteresowało zarówno młodszych jak i starszych wychowanków. Uczniowie entuzjastyczne reagowali na występ, chętnie brali czynny udział w przedstawieniu. Mamy nadzieję, że tak piękne uśmiechy będą gościły na ich twarzach każdego dnia.

     • Gminny profilaktyczny konkurs fotograficzny "Oto ja - moje pasje i marzenia"

     • Zachęcami wszystkich uczniów z klas 4-8 do wzięcia udziału w konkursie. Wszelkie dodatkowe informacje oraz pomoc uzyskać można u pedagoga szkolnego. Życzymy kreatywnego podejścia do tematu oraz samych zwycięskich prac. Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu:

      Regulamin Gminnego profilaktycznego konkursu fotograficznego „Oto ja – moje pasje i marzenia”

      1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Jabłonka, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jabłonka oraz pedagog szkolny Szkoły Podstawowej Jabłonka – Bory.

       

      2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4–8 szkół podstawowych gminy Jabłonka.

       

      3. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do podejmowania aktywności twórczej w dziedzinie fotografii, do poszukiwania lub pogłębiania swoich pasji w różnych dziedzinach, nauka kreatywności w wypowiedzi obrazowej; wspieranie uczniów szkół podstawowych w rozpoznawaniu własnych predyspozycji, mocnych stron i talentów oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości i umiejętności.

       

      4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu konkursu oraz dostarczenie drogą mailową w postaci skanów na adres: konkurs_jablonka@op.pl lub tradycyjnie (papierowo) do pedagoga szkolnego swojej placówki wypełnionych i podpisanych:

       

      · Formularza zgłoszenia (Załącznik nr 1),

      · Zgody rodziców wraz z Klauzulą Informacyjną (Załącznik nr 2).

       

      5. Zadaniem uczestnika konkursu „Oto ja – moje pasje i marzenia” jest wykonanie zdjęcia, na którym uczeń przedstawi swoje pasje, zainteresowania lub marzenia.

       

      6. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 pojedyncze zdjęcia lub 1 zestaw. Zestaw to forma kolażu, w skład którego może wejść maksymalnie 5 zdjęć, tworzących jedną całość (zlepienie ze sobą wybranych ujęć, z których powstanie jeden fotoobraz).

       

      7. Zabronione jest stosowanie fotomontaży.

       

      8. Jeżeli na zdjęciu znajduje się wizerunek osoby trzeciej, uczestnik, przesyłając fotografię, zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie swojego wizerunku. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do organizatorów konkursu, przyjmuje na siebie uczestnik konkursu.

       

      9. Treści przedstawione na zdjęciach nie mogą obrażać i naruszać dobrego imienia innych osób oraz powszechnych norm społecznych.

       

      10. Wykonane zdjęcie/zdjęcia w formacie JPG lub PNG należy przesłać na adres mailowy: konkurs_jablonka@op.pl wraz ze skanami wypełnionych załączników lub wydrukować w wysokiej jakości w formacie 10x15 i przekazać organizatorom wraz z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami Wydrukowane zdjęcia muszą być podpisane z tyłu: imię, nazwisko, klasa, szkoła, opis zdjęcia.

       

      11. Zdjęcia przesłane w innych formatach, uszkodzone, nie będą brane pod uwagę. Organizatorzy Konkursu nie biorą odpowiedzialności za trudności w otwarciu zdjęć w formie elektronicznej.

      12. Najlepsze zdjęcia wybierze i oceni powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, wg następujących kryteriów: wartość artystyczna, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.

       

      13. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

       

      14. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

       

      • Klasy IV – VI

      • Klasy VII, VIII

       

      15. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

       

      16. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w Regulaminie.

       

      17. Zdjęcia należy przesyłać w terminie do 28 października 2022 roku.

       

      18. Koordynatorem konkursu jest pedagog szkolny SP Jabłonka – Bory, Katarzyna Stopka. W sprawach konkursu prosimy o kontakt mailowy: stopka.katarzyna@gmail.com

     • WYCIECZKA DO HORIC W CZECHACH – PAŹDZIERNIK 2022

     • Kolejnym etapem naszego projektu Erasmus+ był wyjazd do Czech, do malowniczego miasta Horice. Jest ono położone w czeskiej części Karkonoszy. Wspólnie z uczniami ze szkoły w Trstenie udaliśmy się do partnerskiej szkoły w Horicach, by w dalszym ciągu realizować cele naszego projektu „Nawet małe zmiany potrafią zdziałać wielkie cuda”. Wyjazd odbył się w dniach od 2 do 7 października 2022r.
      W niedzielę 2 października przyjechaliśmy do Horic i zostaliśmy zakwaterowani w hotelu w centrum miasteczka.
      W poniedziałek, który był pierwszym dniem realizacji programu, zostaliśmy przywitani w szkole na Habru przez Pana Dyrektora mgra Romana Chalupa. Następnie udaliśmy się do Miletina, gdzie uczniowie mieli możliwość zwiedzenia fabryki produkcji lokalnego wyrobu, jakim są słodkie opłatki i rurki czyli „horickie trubicki”. Każdy uczeń sam robił rurkę, po czym była degustacja różnych smaków tych słodkości.
      W drodze powrotnej przeszliśmy ścieżką edukacyjną, wzdłuż której były rozmieszczone różne gry interaktywne. Zobaczyliśmy secesyjny basen oraz kamieniołom, gdzie wydobywano piaskowiec, charakterystyczny dla tego regionu.
      Po pysznym obiedzie zwiedziliśmy muzeum, a potem zobaczyliśmy atrakcje miasteczka – kościół Narodzenia NMP, Ogrody Smetany czyli park ze słynnymi rzeźbami i zabytkowym cmentarzem na wzgórzu, Wieżę Niepodległości Masaryka, cmentarz żydowski, synagogę i wiele innych ciekawych miejsc.
      Wieczorem robiliśmy ekokosmetyki – kremy i mydełka. Nauczyliśmy się również czeskiej ludowej piosenki „Około Hradce”.
      Wtorek czyli kolejny dzień rozpoczął się od śniadania w hotelu. Następnie udaliśmy się do pobliskiej miejscowości Holovousy, gdzie znajduje się Instytut Badań i Uszlachetniania Owoców. Zobaczyliśmy tam laboratoria, szklarnie, magazyny, w których składowane są jabłka, sady oraz wystawę odmian jabłek. Oczywiście nie zabrakło też degustacji przepysznych jabłek.
       
      Po obiedzie był wyjazd do Vrchlabi. Tam zwiedziliśmy muzeum miejskie, w którym uczniowie mieli możliwość zobaczenia dawnych metod uprawy i obróbki lnu. Przeszliśmy przez park zamkowy, zobaczyliśmy dom z siedmioma szczytami, spacerowaliśmy brzegiem rzeki Łaby.
      Po powrocie do szkoły dzieci robiły torby ekologiczne i ozdoby z koralików.
      Trzeci dzień to wyjazd do Pragi. Aby zrealizować kolejne cele naszego projektu, udaliśmy się do Narodowego Muzeum Rolnictwa. Zaskoczyło i zachwyciło nas ono ogromem i różnorodnością eksponatów, interaktywnymi ekspozycjami dotyczącymi leśnictwa, rybołówstwa, gastronomii, ekosystemu wodnego, maszyn rolniczych z odniesieniem do przeszłości i współczesności.

      W muzeum się także warsztaty laboratoryjne, na których uczniowie przeprowadzali doświadczenia dotyczące pochodzenia wybranych gatunków roślin.
      Po obiedzie kolejną atrakcją był spacer po zabytkowej Pradze – zobaczyliśmy zamek na Hradczanach, Most Karola, słynny zegar astronomiczny. Miłą niespodzianką był przejazd praskim metrem, z którego to przejazdu dzieci miały moc wrażeń.

      Czwartek był dniem warsztatów i zwiedzania skansenu w Krnovicach. Podczas warsztatów dzieci odkrywały podobieństwa i różnice pomiędzy posiłkami dawniej i dziś, wykonały z drucika i koralików ważki, z wełny – jabłuszka. Po obiedzie zobaczyli w skansenie stary młyn wodny, wiatrak i mini zoo.
      Po przyjeździe do Horic uczniowie udali się do rodzin czeskich dzieci, pogłębiając nawiązane przyjaźnie. Dzień zakończył się dyskoteką, na której wszyscy świetnie się bawili.
      Ostatni dzień był tradycyjnie podsumowaniem wspaniałego pobytu, sadzeniem drzewka przyjaźni, prezentacją tradycyjnych potraw poszczególnych krajów, ekoplakatów. Miłym akcentem były ekoprezenty, które otrzymali wszyscy uczestnicy. Po podziękowaniach i pożegnaniu udaliśmy się w drogę powrotną do swoich domów.

       
     • Wrzesień z Erasmus+

     • ​​​​​​Początek nowego roku szkolnego to półmetek naszego projektu Erasmus+ „Nawet małe zmiany potrafią zdziałać cuda”.

      We wrześniu zaczęliśmy przygotowania do październikowego wyjazdu do naszej partnerskiej szkoły w Czechach. Koordynatorzy projektu skupili się m. in. wyborze uczestników i dokumentacji wycieczki.

      Na szkolnych grządkach, przygotowanych w ramach projektu, pięknie wyrosły zasiane wiosną warzywa i kwiaty.

      W ramach projektu przygotowaliśmy również tradycyjny wypiek – moskole. Warsztaty poprowadziła babcia jednego z uczestników, pokazując dzieciom, jak zrobić ten przysmak. Zajęcia udokumentowaliśmy w formie prezentacji PowerPoint, która będzie przedstawiona naszym szkołom partnerskim na spotkaniu w Horicach.

      Kolejnym zadaniem naszego projektu jest wyszukiwanie i obserwacja ziół w ich naturalnym środowisku. Te działania dokumentowane są w postaci zdjęć, które będą prezentowane podczas podsumowania projektu.

     • Przyszła jesień do przedszkola

     • Lato szybko dobiegło końca i wielkimi krokami zbliżyła się do nas jesień. W oddziałach przedszkolnych dzieci zaczęły poznawać jakie są oznaki tej pory roku a kąciki w salach wypełniły dekoracje z darów Pani Jesieni. Zapraszamy do obejrzenia, co nam jesień w koszu niesie...

     • Strażacy w oddziałach przedszkolnych

     • W poprzednim tygodniu przedszolaki w swoich grupach rozmawiały na temat bezpieczeństwa. Dzieci poznały numery alarmowe oraz dowiedziały się jakie służby niosą pomoc i dbają o nasze bezpieczeństwo. Przedszkolaki dowiedziały się jak być bezpiecznym w różnych sytuacjach i jak dbać o siebie w pobliżu drogi. 21.09. oddziały przedszkolne odwiedzili Strażacy z OSP w Podwilku. Dzieci dowiedziały się na czym polega trudna i niebezpieczna praca strażaka, miały możliwość obejrzenia sprzętu strażackiego a także posłuchać jakie dźwięki wydaje pojazd strażacki jadący na akcję. Nasi najmłodsi z przejęciem słuchali opowieści Panów Strażaków, z chęcią zadawali pytania a chłopcy zgodnie stwierdzili, że jak dorosną to też zostaną strażakami. Składamy serdeczne podziękowania Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Podwilku za odwiedzenie naszych przedszkolaków. Mamy nadzieję, że nasi podopieczni wyrosną na dzielnych druchów, którzy bedą chcieli i potrafili nieść bezinteresowną pomoc potrzebującym.

     • Dzień przedszkolaka

     • W dniu 20.09.2022r. w oddziałach przedszkolnych świętowaliśmy Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji na naszych najłodszych kolegów czekała masa atrakcji przygotowanych przez wychowawczynie. Dzieci uczestniczyły we wspólnych zabawach i konkursach. Grupy Kotki i Rybki integrowały się w przedszkolnym "kinie", wspólnie oglądając przygody rybki Nemo. Zamiast tradycyjnego popcornu przedszkolaki wspólnie zajadały się chrupkami. Na przedszkolaków czekały pamiątkowe dyplomy, ktore pozwolą zapamiętać ten wyjątkowy dzień na dłużej. Z okazji dzisiejszego święta życzymy wszystkim przedszkolakom, by uśmiech gościł na ich twarzach każdego dnia a wspóly pobyt w przedszkolu przynosił same piękne wspomnienia.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

     • 01.09.2022r. Mszą Świętą o godzinie 8.00 uroczyście rozpoczęliśmy nowy roku szkolny 2022/2023. Po uroczystościach w kościele uczniowie naszej szkoły zostali przywitani na sali gimnastycznej przez Panią Dyrektor, ktora przedstawiła nowych nauczycieli i życzyła uczniom wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym. Następnie uczniowie udali się do klas, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami. Także dzieci z oddziałów przedszkolnych, po krótkim spotkaniu z Panią Dyrektor udali się do swoich sal, gdzie z zainteresowaniem przyglądali się zmianom ktore zaszły przez czas wakacji, lub zapoznały się z nowym środowiskiem. Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny będzie czasem pełnym przygód, przynoszącym satysfakcję zarówno nauczycielom jak i ich podopiecznym. 

     • Podsumowanie projektu "Zdrowo jem, więcej wiem"

     • W drugim półroczu roku szkolnego 2021/2022 grupa „Rybki” kontynuowała udział w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem”. Etap wiosenny projektu poświęcony by tematyce etykiet na produktach żywnościowych oraz aktywności fizycznej.

      Dzieci miały do wykonania 6 zadań:

      • Lekcję: zbieramy informacje na temat tego, co jemy
      • Konkurs: gazetka ścienna „Jak czytać etykiety?”
      • Lekcję: aktywnie spędzamy czas
      • Konkurs: strefa aktywności – stwórzcie własną grę zespołową
      • Forum zdrowia dla rodziców: wychowanie fizyczne – ważna lekcja
      • Promocję: Dzielimy się wiedzą!

      Poniżej przedstawiamy opis działań w poszczególnych zadaniach:

      Zadanie 2.1. Lekcję: zbieramy informacje na temat tego, co jemy

      Dzieci uczyły się, na co należy zwracać uwagę wybierając z półki sklepowej różne produkty spożywcze, dlaczego ważne jest prawidłowe odczytanie etykiet znajdujących się na opakowaniu i jakie produkty wybierać, a z których lepiej zrezygnować. Nasze zajęcia rozpoczęliśmy od rozmowy, skąd możemy czerpać informacje na temat tego, co znajduje się w naszym pożywieniu. Po wysłuchaniu opowiadania o Ferro - przybyszu z Turkusowej Planety i zapoznaniu się z jego historią, trzeba było pomóc Ferro odnaleźć się na naszej Planecie Ziemi, a konkretnie nauczyć go jak się odżywiać w nowym środowisku. Opowiedziały ludzikowi Ferro czym się ludzie odżywiają tu na Ziemi. Wymieniały swoje ulubione potrawy i tłumaczyły dlaczego je tak bardzo lubią. Pokazały Ferro piramidę zdrowego żywienia, opowiedziały po co jest i czemu służy. Potem w trakcie zabaw dramowych, dzieci na zmianę wcielały się w rolę ludzika z obcej planety, któremu zadawały pytania a on odpowiadał na te pytania. Po zabawie tak pokierowałam rozmowę, że zaczęliśmy rozmawiać o reklamie. Podczas zabawy „W sklep” dzieci bardzo uważnie przyglądały się etykietom na artykułach. Potem omówiliśmy kilkanaście etykiet, poznaliśmy informacje jakie są umieszczone na tych produktach, a na zajęciach plastycznych wykonaliśmy kolorowe ulotki na temat zdrowego odżywiania, które miały poszerzyć wiedzę innych dzieci, a także dorosłych, które produkty należy jeść i takie, z których należy zrezygnować.

      Zadanie 2.2.  Konkurs: gazetka ścienna „Jak czytać etykiety?”

      Z pomocą dzieci wykonałam gazetkę ścienną „Jak czytać etykiety?”. Praca ta miała uświadomić wszystkim, na co należy zwracać uwagę kupując różne produkty spożywcze. Przez kilka dni analizowaliśmy etykiety produktów, bawiliśmy się w zabawę tematyczną "W sklep" na prawdziwych opakowaniach produktów, omawialiśmy ich skład, jaka jest zawartość cukru, tłuszczu, węglowodanów, błonnika, białka, soli, czy jest to produkt bezglutenowy czy nie. Zbieranie tych informacji miało nam posłużyć zebraniu jak najszerszej wiedzy na temat dobrych i złych składników zawartych w produktach żywnościowych ukrytych pod różnymi nazwami, których często nie znamy, nie rozumiemy a tym samym jesteśmy nieświadomi czym się odżywiamy. Podczas spotkania z rodzicami poprosiłam, aby pomogli dzieciom zrobić plakat „Jak czytać etykiety?”. Wytłumaczyłam co powinno się na nich znaleźć i zachęciłam do kreatywnych pomysłów. Na wykonanie plakatów dzieci miały tydzień. Każde dziecko  zadbało o ciekawą szatę graficzną, aby zaprezentować swój pomysł. W każdej propozycji znalazła się przestroga przed kupowaniem produktów, które zawierają niezdrowe zagęstniki, konserwanty, polepszacze smaku. Wszystkie gazetki zostały umieszczone na korytarzu, by nasi koledzy mogli się zapoznać z tym jak czytać ulotki i jakie towary wybierać w sklepie.

      Zadanie 2.3. Lekcję: Aktywnie spędzamy czas

      Przed przystąpieniem do tych zajęć poprosiłam dzieci, aby każde z nich zastanowiło się i wybrało swoją ulubioną grę lub zabawę ruchową, zwłaszcza taką, w którą można pobawić się, gdy nie można wyjść na dwór- jest brzydka pogoda, pada deszcz lub śnieg. Kolejnym krokiem były zajęcia na sali gimnastycznej, gdzie rozpoczęliśmy dyskusję na temat dziecięcych ulubionych gier i zabaw ruchowych. Wspólnie z dziećmi ustaliliśmy korzyści płynące z ruchu oraz różne formy aktywności fizycznej, które są najlepsze dla nas. Po omówieniu kluczowych wiadomości na temat aktywności ruchowej dzieci zaczęły wymieniać swoje ulubione gry i zabawy ruchowe. Podczas Burzy mózgów dzieci wymieniły dużo fajnych zabaw i gier ruchowych, które można przeprowadzić zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak też na świeżym powietrzu. Korzystając z tego, że byliśmy na sali gimnastycznej zrobiliśmy krótką rozgrzewkę przed rozpoczęciem zabaw. Po burzy mózgów i rozgrzewce rozpoczęliśmy testowanie zabaw i gier zapisanych na arkuszu. Potem stworzyliśmy listę najciekawszych gier i zabaw spośród przetestowanych. Najciekawsze propozycje trafiły na plakat, który będzie promował aktywne spędzanie czasu. Zaproponowaliśmy naszemu przedszkolu akcje „Jeden dzień dla sportu i zdrowia w tygodniu”.

      Zadanie 2.4. KONKURS: Strefa aktywności - stwórzcie własną grę zespołową

      Po aktywnych zabawach ruchowych na sali gimnastycznej zaproponowałam, abyśmy stworzyli swoją własną grę zespołową. Dzieci zaraz zaproponowały, że musi to być zabawa z piłką. Usiedliśmy w sali i wspólnie opracowaliśmy zabawę zespołową pt.  Ruchomy kosz.  Potem testowaliśmy te zabawę w swojej grupie, dopracowywaliśmy zasady tak, aby była zrozumiała. Wykonano plakat, na którym przyklejono opis zabawy  i umieszczono go na szkolnym korytarzu i na sali gimnastycznej tak, aby każdy uczeń mógł z niego skorzystać. Ponadto zachęcano inne klasy do przeprowadzenia zabawy podczas zajęć wf.  Mieliśmy też okazję nauczyć uczniów kl. III zasad naszej zabawy podczas lekcji WF-u na sali. Także uczniowie innych klas chętnie korzystali z zaproponowanej zabawy. Opis zabawy „Ruchomy kosz” (Żywy kosz)

      Zasady: w tej grze zamiast koszy wykorzystujemy kartony, kosze na śmieci, wiadra, obręcze, hula-hopy itp. Jeden z graczy danej drużyny pełni rolę ruchomego kosza trzymającego w rękach (lub kosz jest przywiązany do osoby/gracza) w/w przybór. Osoba z koszem może poruszać się po całym wyznaczonym boisku. Zadaniem pozostałych graczy jest wrzucić piłkę jak najwięcej razy do ruchomego kosza. Można zastosować dwie  odmiany tej gry: zawodnik z koszem może być z tej samej drużyny lub z drużyny przeciwnej, tzn. wrzucamy piłkę do swojego kosza lub do kosza drużyny przeciwnej (różna taktyka gry).

      Zadanie 2.5. Forum zdrowia dla rodziców: Wychowanie fizyczne – ważna lekcja

      Podczas spotkania z rodzicami 28.04.2022, miałam okazje przeprowadzić krótką prelekcję na temat zdrowego odżywiania dzieci zwłaszcza tych przedszkolnych. Opowiedziałam rodzicom o naszych działaniach jakich podjęliśmy się wraz z przystąpieniem do projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”. Podczas rozmów rodzice wyrazili  uznanie i zadowolenie, że dzieci zostały uświadomione, w jaki sposób należy się zdrowo odżywiać, aby być zdrowym, a ich samych zmobilizował do wysiłku by coś zmienić w nawykach swoich dzieci.

      Zadanie 2.6. Promocję: Dzielimy się wiedzą!

      Po zakończeniu zadań poprzedzających promocję, dzieci wraz z nauczycielem podjęły działania mające na celu przekazanie wiedzy na temat tego co jemy, czyli nauka czytania etykiet produktów żywnościowych oraz aktywność fizyczna – jak spędzamy czas. Dzieci własnoręcznie przygotowały apetyczne szaszłyki owocowe, którymi częstowali swoich kolegów z młodszej grupy. Dzieci w dalszym ciągu utrwalały piramidę zdrowego odżywiania. Wiedzą zdobytą w wyniku realizacji projektu dzieci podzieliły się ze społecznością przedszkolną, szkolną, a także rodzicami. \W ramach utrwalenia wiadomości dzieci same wykonały plakaty - jak czytać etykiety a gazetkę ścienną (ruchomą) wystawiły na dolnym korytarzu tak, by była widoczna dla wszystkich rodziców przyprowadzających dzieci do przedszkola, w ten sposób nikt nie przeszedł obojętnie, aby wzrokiem nie przelecieć po tych treściach. Po  dwóch tygodniach gazetka została przeniesiona do szkoły. Cieszyła się dużym zainteresowanie uczniów szkoły. Rodzice zostali również zapoznani z kolejną gazetką pt. „Mamo tato nie trujcie mnie”. W celach promocyjnych została również wykonana gazetka na korytarzu szkolnym pt. „Ruch to zdrowie” mówiąca w jaki sposób  należy prawidłowo zadbać o aktywność fizyczną dzieci.

      W wyniku przeprowadzonych działań grupa „Rybki” zajęła wysokie 8 miejsce (na 449 startujących) w klasyfikacji Grand Prix w kategorii zerówki i klasy I. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie wszystkim dzieciom, rodzicom a przede wszystkim Pani Elżbiecie Cieluch za koordynację i przeprowadzenie projektu.

     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

     • Wielkimi krokami nadeszło do nas zakończenie roku szkolnego. Był to dla wszystkich rok intensywnej pracy, na szczęście po czasie pandemii mogliśmy bezpiecznie wrócić do szkoły. W dniu 21.06. uroczyście w murach szkoły pożegnaliśmy naszych ósmoklasistów. Uczniowie podziękowali swoim wychowawczyniom oraz całemu gronu pedagogicznemu za lata troskliwej opieki i wspierania ich w rozwoju. W piątek 24.06. rok szkolny zakończyli wszyscy uczniowie. Po wspólnej Mszy Świętej podczas której uczniowie podziękowali za przeżyty rok, wszyscy zebrali się na sali gimnastycznej, gdzie nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru uczniom klasy 7. Pani Wicedyrektor przeczytała list Pana Wójta Antoniego Karlaka skierowany do nauczycieli, pracowników oświaty, rodziców i uczniów. Następnie Pani Dyrektor wraz z wychowawcami wręczyła uczniom stypendia naukowe oraz nagrody za wyniki w nauce, osiągnięcia czytelnicze, osiągnięcia naukowe oraz sportowe oraz bardzo wysoką frekwencję. Uczniowie z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych, gdzie rozdano świadectwa ukończenia poszczególnych klas. O 11 na sali gimnastycznej pojawiły się dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz z rodzicami. Dzieci z grupy „Kotki” pożegnały swoich starszych kolegów a „Rybki” podziękowały wszystkim pracownikom i nauczycielom za opiekę przez te wspólnie spędzone lata. Na czas nadchodzących wakacji życzymy wszystkim naszym podopiecznym, by ten czas był radosny, bezpieczny i pełen niezapomnianych wspomnień.

     • Wycieczka do Szczyrzyca

     • W dniu 14.06.2022r. dzieci z grup „Kotki” i „Rybki” wzięły udział w wycieczce do Szczyrzyca. Ponieważ pogoda nam dopisywała, całą przygodę rozpoczęliśmy w lodziarni, gdzie dzieci same wybrały swój ulubiony smak. Następie pokonaliśmy męczącą trasę pod górę, by dotrzeć do urokliwej wioski indiańskiej. Dzieci dowiedziały się jak wygląda życie plemion indiańskich i ich zwyczaje. Przedszkolaki wzięły udział w rozgrywkach sportowych oraz warsztatach artystycznych podczas których wykonywały magiczne amulety. Na naszych najmłodszych czekał również amerykański przysmak – pancake z syropem klonowym. Przedszkolaki zmęczone, ale zadowolone wróciły autokarem do swoich rodziców.

     • Dzień Dziecka

     • W dniu 1 czerwca świętowaliśmy w szkole dzień dziecka. Z tej okazji wychowawcy przygotowali dla swoich uczniów różne atrakcje: klasy 7 i 8 wzięli udział w wspólnym ognisku, uczniowie klas 4-6 wraz z wychowawcami wybrali się do Rabki-Zdrój do kina oraz na wspólne lody a najmłodsi uczniowie uczestniczyli w warsztatach artystycznych na terenie szkoły.  Także przedszkolaki z oddziałów przedszkolnych aktywnie obchodziły swoje święto biorąc udział rozgrywkach sportowych. Na zakończenie zmagań sportowych na dzieci czekał zdrowy poczęstunek w postaci owoców sezonowych. Dzień dziecka był wyjątkowym dniem dla naszych wychowanków – szkoda, że dzień dziecka nie może trwać przez cały rok!

     • Dzień Mamy i Taty

     • Akademia z okazji Dnia Mamy i Taty w naszej szkole odbyła się 31 maja br. W akademię zaangażowane zostały wszystkie grupy przedszkolaków oraz uczniowie klasy III pod opieką wychowawczyń.

      Przedszkolaki i trzecioklasiści słowem, piosenką oraz tańcem wyrazili wdzięczność kochanym rodzicom za miłość, cierpliwość, dobroć im okazywaną.

      Na uroczystość zostali zaproszeni rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego oraz rodzice uczniów klas młodszych. Każde dziecko wręczyło rodzicowi przygotowany na tę okazję prezent.

      Na zakończenie p. Dyrektor złożyła wszystkim rodzicom, z okazji ich święta, serdeczne życzenia oraz podziękowania za trud włożony w wychowanie pociech.

     • Doświadczenie na całe życie, czyli wrażenia z pobytu na Słowacji w ramach projektu Erasmus+

     • Doświadczenie na całe życie, czyli wrażenia z pobytu na Słowacji w ramach projektu Erasmus+

       

      W dniach od 16 do 20 maja odbyła się pierwsza wycieczka w ramach naszego wspólnego projektu ze Słowacją i Czechami.

      16 maja w Trstenej rozpoczęliśmy pierwsze spotkanie projektowe projektu Erasmus+. Po obiedzie przedstawiliśmy siebie, miasto i państwo, z którego przyjechaliśmy. Następnie zwiedzaliśmy Trstenę. Pan Ďurčo oprowadził nas po muzeum- kuria  Vilčków. Najbardziej zainteresowało nas w muzeum Betlejem, złożone z 500 glinianych figurek wykonanych przez pana Hoľmu.

      Podziwialiśmy widok z wieży, zerknęliśmy do krypty pod kościołem.  Braliśmy udział w quizie dotyczącym informacji zawartych na eTwinningu, nauczyliśmy się  piosenki: Čižiček, čižiček. Po kolacji poszliśmy szlakiem nowo powstałej Drogi Krzyżowej do punktu widokowego, Bubenik.  W drodze do hotelu wstąpiliśmy do szkoły po instrukcje na następny dzień.

      Następnego dnia rozpoczęły się poszukiwania tradycji rolniczych. Pierwsza podróż autobusem wiodła nas do Zuberca. Pan Janoštin oprowadził nas po muzeum wsi orawskiej i pokazał nam jej piękno, wspomniał o wszelkiego rodzaju atrakcjach. Ciekawe było dla nas poznanie architektury wsi i drewnianych domów.

      Najbardziej zainteresował nas kościół św. Elżbiety Węgierskiej ze swoimi malutkimi organami, ale potężnym brzmienie. Po zwiedzeniu wsi  pani Janoštinová pokazała nam piękny obraz życia w drewnianym domu, proces robienia ubrań z lnu i wełny. Koniec pokazu ponownie należał do pana Janoština i jego rodziny, która prezentowała nam tradycyjne instrumenty muzyczne i uczyli nas tańczyć taniec niedźwiedzia. Po dobrym obiedzie udaliśmy się do Zamku Orawskiego. Każdy odwiedzający Orawę powinien zwiedzić Zamek Orawski i jego atrakcje, zasmakować w historii Orawy.

       Po obiedzie przyszły panie emerytki, które pokazały nam skubanie pierza, dzieląc się wspomnieniami i opowieściami z czasów, kiedy dziewczyna musiała mieć posag. Sami uszyliśmy poduszeczkę.

      Zmęczeni i zadowoleni z naszej pracy poszliśmy spać.

      Trzeciego dnia rano uczniowie pracowali nad plakatem o tematyce ekologicznej, skupiając się na kwestiach globalnych. Porozumiewali się po angielsku i wspólnie szukali rozwiązań tych problemów. Po południu pojechaliśmy do Hut, gdzie szlakiem turystycznym  przeszliśmy do młyna w Obłazach. Powitały nas tam kozy, które cały czas zaglądały do ​​naszych plecaków i czekały na poczęstunek. Młyn wodny w  Kvačianskiej Dolinie należy do typu młynów górskich. Wewnątrz przyjrzeliśmy się odnowionemu tartakowi i technologii mielenia mąki w starożytny sposób.

      Wieczorem w szkole odwiedzili nas seniorzy, którzy pokazali nam niektóre ze swoich wyrobów i zrobili dla nas wystawę swoich prac. Nauczyliśmy się szydełkować, robić na drutach. Robiliśmy serwetki pod kubek, bransoletki, a nawet mogliśmy spróbować pieczenia opłatków.

      Czwartego dnia rano bez zwłoki udaliśmy się na farmę w Novoti. Rano pogoda nas nie rozpieszczała, ale zrekompensowało to  popołudniowe ciepłe słońce.

      Pan Kondela zabrał nas na farmę, gdzie karmiliśmy zwierzęta, łapaliśmy owce, goniliśmy strusie. Gospodarstwo produkuje doskonałe sery, korbacze, oscypki, węzełki, bryndzę oraz inne produkty z mleka owczego i krowiego. Mieliśmy też okazję ciągnąć korbacze i świetnie się bawiliśmy!

      Następnie pojechaliśmy do muzeum kawy w Krušetnicy. Cykoria i melta (kawa inka) to produkt kawowy wytwarzany z korzenia cykorii. Stanowi doskonały zamiennik kawy, nie zawiera jednak kofeiny, wspomaga trawienie. Po obiedzie na Ranczu u Ediego mieliśmy przejażdżkę konną, wielu z nas pokonało w sobie strach przed jazdą. Wieczorem, po krótkim pobycie z rodziną, spotkaliśmy się ponownie w szkole i było fajnie.

      Wszystko się musi kiedyś skończyć tak też było z naszym wyjazdem, który dobiegł końca w piątek 20 maja. Po śniadaniu spotkaliśmy się na warsztatach kreatywnych.

      Potem przyszedł czas na eko-prezenty, które przygotowali  uczniowie ze szkoły w Trstenej. Wszyscy razem pojechaliśmy do Rużomberka, gdzie pożegnaliśmy uczniów z Czech. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Contact Zoo w Liptowskim Mikulaszu. Dzieci po raz pierwszy miały okazję pogłaskać i dotknąć niektóre zwierzęta, były bardzo podekscytowane.

       

      Dziękujemy Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trstenej mgr Milenie Smitkovej za serdeczne przyjęcie. Szczególne podziękowania kierujemy do nauczycielek, a zarówno koordynatorek projektu Erasmus+  Pani Silvii Pucikovej i Pani Marii Branickiej, które przygotowały dla nas fantastyczny program, pełen wrażeń. Dziękujemy również wszystkim osobom, które brały udział w organizacji tego wyjazdu, a także uczestnikom projektu czyli dzieciom ze Słowacji i Czech wraz z ich nauczycielami.

     • Akademia z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja

     • Święto Konstytucji 3 Maja uczciliśmy w naszej Szkole uroczystym apelem. Uczniowie upamiętnili ten doniosły fakt z historii Polski przygotowując montaż słowno–muzyczny o patriotycznej wymowie. Akademię rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Uczniowie, nawet Ci najmłodsi recytowali wiersze i śpiewali pieśni. Nie zabrakło, także odświętnych strojów i wyeksponowania symboli narodowych.

     • Szkolny konkurs czytelniczy „Podróż z legendami polskimi”

     • W dniu 4 maja 2022 roku odbył się konkurs czytelniczy „Podróż z legendami polskimi” zorganizowany przez nauczycieli bibliotekarzy panią Grażynę Możdżeń i panią Agatę Gacek. W konkursie wzięło udział siedemnaścioro uczniów z klas I-III. 

      Celem konkursu było rozbudzanie motywacji czytania i rozwijania umiejętności odbioru dzieł literackich, propagowanie treści historycznych rozwijających poczucie przynależności do regionu i kraju, popularyzacja wiedzy o Polsce, propagowanie wiedzy o kulturze narodu i państwa polskiego, popularyzacja literatury polskiej, wdrażanie do współzawodnictwa i godnej rywalizacji.

      Zakres tematyczny konkursu obejmował wybrane legendy z książki Wandy Chotomskiej „Legendy polskie” oraz z książki Elżbiety Safarzyńskiej „Najpiękniejsze legendy polskie”.

      Uczniowie rozwiązywali test w formie zadań otwartych i zamkniętych.

      Wyniki konkursu:

      Anna Mastela    I miejsce       klasa II

      Sebastian Papież   II  miejsce     klasa  II

      Nadia Łopuch        III miejsce      klasa  III

      Maja Oskwarek     III miejsce      klasa  III

      Wyróżnienie:

      Zofia Stopka   klasa II

      Karol Rusnaczyk  klasa III

      Wojciech Mroszczak  klasa III

      Konrad Swienty   klasa  III

      Wiktoria Grzybacz  klasa III

      Laureaci otrzymali nagrody książkowe pozyskane w ramach przeprowadzonego przez nauczycieli bibliotekarzy „Kiermaszu książki”.

     • Dzień Ziemi - konkurs proekologiczny "Ekozabawka"

     • W dniu 22.04 obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób należy dbać o naszą planetę. Z tej okazji wręczone zostały również nagrody w organizowanym w szkole konkursie ekologicznym „Ekozabawka”. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować zabawkę z surowców wtórnych. Konkurs miał na celu promowanie wśród uczniów postaw proekologicznych oraz rozwijanie kreatywności, był on także okazją do rozmów na temat tego jak można wykorzystać surowce wtórne. Pomysłowość uczniów zaskoczyła samych organizatorów. Gratulujemy wszystkim uczniom, przedszkolakom oraz ich rodzicom pomysłowości i kreatywności w recyklingu. Jury miało naprawdę trudne zadanie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali piękne dyplomy oraz nagrody. Dziękujemy organizatorom oraz firmie FCC Environment za ufundowanie ciekawych nagród. Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach.