• Pożegnanie Pani Dyrektor i Nauczycieli

     • Dostojni Goście, Szanowni Rodzice, Drogie Koleżanki i Koledzy oraz Wy - Uczniowie!

      Witam serdecznie szanownych gości :Pana Wójta A.Karlaka  P.Dyrektor  CUWu p.B.Plaszczak ,Ksiedza kanonika k.Gunię , Prezesa Banku BS w Jabłonce z Zarządem p.Józefa Szperlaka ,sołtysa wsi p.E.Hollę ,Szanownych Nauczycieli i Rodziców panią sekretarkę ,pracowników obsługi oraz Was drodzy uczniowie.

      W tym roku dobiegł końca mój 41 letni okres pracy w tym 36 lat  na stanowisku dyrektora. Moja misja w Podwilku dzisiaj się kończy.

      Człowiek jest cząstką jakiejś wspólnoty i we wspólnocie jest jego siła. Przynależałam do wspólnoty szkoły przez 41 lat. Zaczynałam swoją pracę w 1981 w SP nr 1 w Podwilku ,a od 1.09.2005 w tejże szkole. Cały czas traktowałam pracę , jako służbę tej szkole -mojej szkole, a nie jako sprawowanie urzędu dyrektora. Jako cząstka społeczności szkolnej   lepiej lub gorzej wypełniałam przypisane mi zadania. Uczyłam się na błędach. Czułam się dobrze wśród szkolnej społeczności – myślę, że miałam powołanie do zawodu nauczyciela. Praca z ludźmi to dobra szkoła życia.
      Pewno przyjdzie czas na jakąś głębszą refleksję. Dziś jednak ogarniam myślami i sercem wszystkich, z którymi zetknęło mnie życie w czasie pracy w tej szkole.

         Zostawiam za sobą wiele rzeczy, które tu dokonałam .Do najważniejszych należy zaliczyć udział w licznych projektach  z UE owocującą w trwałą przyjaźń miedzy szkołami w Czechach i na Słowacji .Wielokrotnie organizowałam wyjazdy na Zieloną szkołę ,wielokrotne Pielgrzymki do Rzymu i Medugorjie. Pozyskiwałam sponsorów ,by dzieci mogły wyjeżdżać za darmo .Szczególnie dużo pracy wkładałam w organizację zielonych szkół. Poszerzyłam parking koło szkoły i wyłożyłam skarpy płytami. Wykonałam 2 studnie i zbiornik na 8000 litrów wody .Wspólnie z rodzicami organizowałam zabawy i pikniki rodzinne .Wyposażyłam szkołę w najnowocześniejsze sprzęty ,monitory tablice interaktywne ,nowoczesną pracownie językową ,wymieniłam wszystkie meble szkolne. Najbardziej pracochłonne przedsięwzięcia to „Nadanie imienia szkole „ i zakup Sztandaru ,Obchody 250 lecia wsi Podwilk otwarcie „Orlika” Podejmowałam i gościłam w szkole wszystkich gości ,a było ich sporo za pozyskane pieniądze od różnych instytucji.

      Dwukrotnie wykonałam remont całego budynku ,z czyszczeniem parkietów łącznie i zawsze dbałam o wizerunek szkoły .Zostawiam szkołę w dobrej kondycji i niewątpliwie przodującej pod każdym względzie w gminie Jabłonka.

      Spośród najpiękniejszych słów i wartości wybieram dziś wdzięczność, a więc  Dziękuję!

      Dziękuję wszystkim za wszystko i każdemu za cokolwiek, co stało się naszym wspólnym udziałem, w szczególności za to, co było dobrem i na trwale  zapisze się w pamięci historii szkoły i wsi.

      Szanowni Zebrani!!!

      Szkoła przynależy do struktury samorządowej, dlatego dziękuję dziś władzom samorządowym naszej gminy, na czele z naszym Panem Wójtem Antonim Karlakiem. Wiele rzeczy które udało mi się tu dokonać zawdzięczam dzięki operatywności Pana Wójta ,który bardzo dba o szkoły ,a szczególnie o  finanse na oświatę.. Dziękuję za zrozumienie potrzeb i specyfiki szkoły, za udzielanie pomocnych wskazówek, za wiarę w marzenie o coraz to lepszej polskiej szkole – Podwilczańskiej szkole. Dziękuję za nadanie imienia szkole, współpracę ze szkołą w każdej dziedzinie oraz wsparcie finansowe.

      W tym miejscu pozwolę sobie na osobistą refleksję…Panie Wójcie byłeś dla mnie szefem wymagającym i życzliwym, z uwagą wysłuchującym  opinii, spostrzeżeń i propozycji. Zawsze szanowałeś kompetencje każdego Dyrektora i z cierpliwością wysłuchiwałeś Panie Wójcie nasze żale i pomagałeś rozwiązać różne problemy.

      Dzisiaj dziękuję za wszystko Panie Wójcie. Dziękuję za te lata wspólnej prac

      Na ręce Pani B. Plaszczak  Dyrektor Centrum Usług Wspólnych kieruje słowa podziękowania za miłą i serdeczną współpracę. Proszę przekazać serdeczne słowa podziękowania dla współpracowników, księgowych  i wszystkim, którzy sprawnie i odpowiedzialnie obsługują szkoły w naszej gminy.

      Bardzo dziękuję Panu Prezesowi oraz Zarządowi BS w Jabłonce za długoletnia współpracę i finansowanie różnych przedsięwzięć w szkole m.inn. zakup Sztandaru i uroczystość nadania imienia szkole im.Ks.J.Góralika zakup książek na nagrodu ,dofinansowanie wycieczki „Szlakiem Patrona”

      Szkoła nasza jest cząstką miejscowej parafii. Dobrze układała się współpraca z ks. Kazimierzem Gunią –byłem proboszczem. Dziękuję za odprawiane Msze Święte i jej oprawy z okazji uroczystości szkolnych i kościelnych.

      Dziękuję  Towarzystwu Słowaków w Polsce Sekretarzowi Generalnemu i Przewodniczącemu ZG TPS p.M.Molitorysowi i p.J.Congva  za współpracę i finansowanie wycieczek szkolnych.

      Dziękuję sołtysowi wsi Podwilk p.Emilowi Holla .Emilu zawsze można było na Ciebie liczyć .Dziękuję za pomoc w organizacji różnych imprez środowiskowych w szkole.

      Z dużym szacunkiem i wdzięcznością dziękuję także  Państwu Wizytatorom Kuratorium Oświaty za wszelką pomoc, wsparcie i dobroć.

          A teraz do Was się zwracam, Kochani moi współpracownicy, Nauczyciele i Pracownicy niepedagogiczni, do Was wszystkich razem. Dziękuję Wam za ciężką pracę włożoną w wychowanie młodego pokolenia. Dziękuję wszystkim za sumienność na każdym stanowisku, odwagę i determinację, za otwartość na zmiany, za wszelkie inspiracje, za serdeczność i przyjaźń. Dziękuję za wszystkie te cechy, które składają się na rzetelne wypełnianie misji kształtowania młodego pokolenia, za miłość niełatwą - bo miłość do szkoły.

      Wy przecież towarzyszyliście mi od początku 2005 r. w codziennej pracy i najbardziej mnie wspieraliście.

      Każdy sukces i każde dobro, jakie tu się dokonywało, były naszym wspólnym udziałem. Razem budowaliśmy wizerunek naszej szkoły ,bardzo  dobry wizerunek! Dziękuję Państwu tu obecnym, ale i Tym, którzy pracowali wcześniej, od początku.

      Życzę Wam sił i zapału do zawodowych zmagań oraz radosnego życia osobistego.

      Pragnę bardzo podziękować moje sekretarce. Ewa dziękuję za czuwanie nad terminami i wszelaką pomoc w szkole.. Razem pracowałyśmy i cieszyłyśmy się z sukcesów naszych uczniów na egzaminach, konkursach. Przyznam, że była to bardzo dobra współpraca.

      Dziękuję wszystkim pracownikom obsługi za rzetelna pracę i pomoc w organizację różnych uroczystości szkolnych i środowiskowych.

      Dziękuję Wam, Kochana Młodzieży!!! Od Was, młodych, uczyłam się ciągle od nowa rozumienia człowieka, współczesnego człowieka. Ogarniam pamięcią i życzliwością naszych absolwentów, cieszę się z ich pierwszych życiowych sukcesów .Cieszyłam się z każdego sukcesu ,nawet najdrobniejszego .Dziękuję Wam za udział i organizację uroczystości szkolnych, za udział i sukcesy we wszystkich konkursach .Każdemu dyrektorowi życzę takiej młodzieży.

      Szanowni Rodzice!!!

       Jakże nie podziękować Wam za wspólne dostrzeganie problemów i potrzeb naszych uczniów! Przyjmijcie moją wdzięczność i szacunek za wszelką współpracę, za działania wspierające proces edukacyjny i opiekuńczo-wychowawczy szkoły, za zrozumienie, za dobro dziecka i jego pomyślny rozwój, który zależy od współpracy rodziców ze szkołą. Dziękuję za pracę społeczną na rzecz szkoły, wsparcie finansowe. To dzięki naszej wspólnej pracy możemy poszczycić się jedną z piękniejszych szkół w naszym rejonie.  

      Na ręce tu obecnej  Przewodniczącej Rady Rodziców Kasi Grzybacz  przekazuję również podziękowanie poprzednim Radom Rodziców i Radom Klasowym.

      Dostojni Goście, Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele i Pracownicy, Kochani Uczniowie!!!

      Kolejne etapy życia kiedyś się kończą, ale zaczyna się coś nowego. Warto ciągle cieszyć się darem życia i pisać tego życia ciąg dalszy. Trafnie Wisława Szymborska napisała, iż „księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie”. Zawsze jeszcze można coś sensownego przeżyć i dopisać do swojego życia. Myślę, że teraz będzie czas i pora, aby zająć się rodziną,którą niestety  zaniedbywałam. Zapewne mniej pozostało mi już do zrobienia, ale tyle jeszcze warto przemyśleć. W pamięci pozostają ludzie i zdarzenia. Warto pielęgnować wspomnienia, jak kwiaty. Warto zachować w sercu dobre wspomnienia!!!

      Mam świadomość, że odchodząc ze stanowiska dyrektora pozostawiam szkołę w dobrej kondycji. Uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki kształcenia oraz plasują się w czołówce szkół w zakresie zdawalności egzaminów zewnętrznych, odnoszą sukcesy w konkursach pozaszkolnych, wiele sukcesów sportowych, mają poczucie bezpieczeństwa i godności, są dobrze przygotowywani przez Nauczycieli i Wychowawców do dorosłości. A wszystko to za sprawą wspaniałych Nauczycieli, odpowiedzialnych i zawsze oddanych Uczniom. Są to ludzie wielkiego serca, wykazujący niejednokrotnie troskę i zaangażowanie w wszechstronny rozwój uczniów niczym Ich Rodzice. Przeżywają każdy sukces i każdą porażkę ucznia, są zawsze otwarci na problemy i oczekiwania uczniów oraz Was – Rodziców. I ten kapitał naszej szkoły trzeba wspierać. Apeluję o to do władz samorządowych i rodziców.      

      Szanowni Zebrani!!!

      Wszystkim Państwu i Uczniom raz jeszcze za wszystko dziękuję. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. I życzę, by praca w szkole na różnych stanowiskach dawała Państwu satysfakcję i radość, i by najlepszym wyrazem podziękowania była ludzka wdzięczność.

      Swemu następcy  - życzę, by spełniała się, pełniąc obowiązki Dyrektora tej szkoły. Życzę zdrowia, dużo siły, i wytrwałości.

      Młodzieży życzę szkolnych i osobistych sukcesów. Naszej szkole – nieustannego rozwoju, wysokiego poziomu wiedzy i międzyludzkiej serdeczności.

      Szanowni Państwo dzisiaj żegnam się, ze stanowiskiem Dyrektora i nauczyciela tej szkoły.

      Dlatego zakończę swoje wystąpienie słowami piosenki. Robiłam to często w swoich wystąpieniach dlatego, że muzyka była i jest w mojej rodzinie na co dzień.

      Pozwólcie Państwo, że zacytuję piosenkę Zespołu Perfekt „Niepokonani” do, której słowa napisał Bogdan Olewicza, a muzykę skomponował Andrzej Nowicki

      Trzeba Wiedzieć kiedy ze sceny zejść NIEPOKONANYM…….”

      Dziękuję za uwagę!!!

     • „Dobry Start 300+”

     • od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu „Dobry Start 300+” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczas obsługę wniosków i wypłatę tego świadczenia realizowały ośrodki pomocy społecznej.

      Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. tylko drogą  elektroniczną, przy wykorzystaniu następujących kanałów:

      • portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
      • bankowości elektronicznej,
      • portalu empatia.mpips.gov.pl.

      Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na konto bankowe wskazane we wniosku.

      Zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji o zmianie instytucji, która od 1 lipca br. przejmie realizację obsługi wniosków z tego zakresu, podczas ostatnich spotkań z uczniami i ich rodzicami na zakończenie roku szkolnego.

      Więcej informacji na temat obsługi programu ”Dobry Start” oraz o obowiązujących zmianach beneficjenci świadczenia znajdą na naszej stronie internetowej www.zus.pl

      Z wyrazami szacunku

      Wanda Wojtanowska

      Koordynator ds. Komunikacji

      Społecznej i Edukacji

     • Akcja charytatywna – pomagamy Kubusiowi Bachuli

     • Uczniowie i Nauczyciele naszej Szkoły wzięli udział w akcji charytatywnej na rzecz Kubusia Bachuli, który choruje na chłoniaka anaplastycznego wielokomórkowego z odczynem białaczkowym i pilnie potrzebuje leczenia w klinice w Heidelbergu.

      Zebrano kwotę 1471,50 zł, które wpłacono na rzecz Kubusia.

      Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.

      Akcję zorganizował Samorząd Uczniowski i szkolny wolontariat czyli uczennice kl.VIII wraz z opiekunem SU

     • Sukces naszego ucznia

     • Sukces naszego ucznia

      W dniach 2, 7 i 9 czerwca 2021 r. odbył się etap wojewódzki Konkursu Czytelniczo-Plastycznego „GÓRALSKIE CYTANIE” Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej Podhala, Orawy, Spisza, Ziemi Zagórzańskiej.

      Na tym etapie uczeń Konrad Swienty z kl. 2 zdobył 2 miejsce w kategorii klas I-III.

      W etapie wojewódzkim brał udział również Stanisław Naciasta, uczeń kl. 2 (kategoria klas I-III).

      Gratulujemy J

      Organizatorami poszczególnych edycji Konkursu są:

      Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce („Orawska czytanka”),
      Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Jana Bosko w Czarnym Dunajcu („Góralska czytanka”), Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. J. Stanka w Łapszach Niżnych („Spiska czytanka”), Zespół Szkoły i Przedszkola w Łostówce, Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie, Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej („Zagórzańska czytanka”).

      Konkurs organizowany jest we współpracy z: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu – Instytutem Humanistyczno-Społecznym, Gminą Czarny Dunajec – Gminnym Zespołem Oświatowym w Czarnym Dunajcu oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy

     • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

     • Zapraszamy Państwa na wydarzenie na żywo, na którym zaprezentujemy proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowowych w oparciu o system firmy VULCAN. Podczas prezentacji opowiemy kandydatom, jak wygląda tegoroczny harmonogram naboru, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie dokumenty dostarczają kandydaci do szkół. Przejdziemy również przez proces wyboru placówek oraz podpisywania elektronicznego wniosku.

      Wydarzenie rozpocznie się 13 maja 2021 r. o godzinie 17:00, będzie trwać maksymalnie 90 minut.

      Webinarium jest darmowe i dostępne dla wszystkich zainteresowanych bez żadnych ograniczeń. Webinar będzie udostępniony przez stronę rozprowadzającą www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja, która przekieruje kandydatów na właściwe wydarzenie na serwisie YouTube.

       

      Adres strony rozprowadzającej: https://www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja

     • 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

     • Co roku tego dnia Polacy z dumą eksponują flagi na zewnątrz. Każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania czy przed domem. 

      Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dni żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków, w momentach wzruszeń i radości.

      2 maja - poza Dniem Flagi - obchodzimy również Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

      Dzień Flagi  został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

      Te oraz inne ciekawe informacje związane z polskimi barwami narodowymi znajdują się w miniprzewodniku, który jest dostępny do pobrania.

      miniprzewodnik_bialo_czerwona.pdf

      Źródło: 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

     • Szanowni Rodzice drodzy Uczniowie

     • Z wielką radością informuję, że powoli wracamy do szkoły.

      1. Uczniowie klas 1-3 będą się uczyć w trybie stacjonarnym w szkole od 04.05.202
      2. Uczniowie klas 4-8 rozpoczną naukę hybrydową w szkole od 17.05.2021.
      3. Uczniowie klas 4-8 przejdą na stacjonarną naukę w szkole 31.05.2021.

      Wszelkie zmiany i informacje będę podawać na bieżąco przez wychowawców oraz dziennik elektroniczny.

       

      Przypominam, że dzień 30.05.2021 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.                                            

       

      Z poważaniem

      Dyrektor SP 2 w Podwilk A. Leksander.

      Podwilk, 29.04.2021r.

     • Komunikat

     • Szanowni Rodzice,

      Od poniedziałku 26 kwietnia br. w klasach I-III przechodzimy na tyryb nauki hybrydowej.

      Szczgóly organizacji tych zajęć uzyskacie Państwo u wychowawców klas I-III.

       

      Z poważaniem

      Dyrektor Alina Leksander

    • Nauka hybrydowa klas I-III w 11 województwach
     • Nauka hybrydowa klas I-III w 11 województwach

     • Małymi krokami wracamy do stacjonarnej pracy szkół i placówek. Na razie, od poniedziałku, 26 kwietnia w jedenastu województwach uczniowie z klas I-III będą mieli zajęcia hybrydowo, a ci z pozostałych klas będą się uczyć jak dotychczas - zdalnie. W pozostałych pięciu województwach organizacja pracy szkół pozostaje bez zmian. Nie wprowadzamy zmian również w funkcjonowaniu przedszkoli. W kształceniu zawodowym będzie możliwość realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. To plan na kolejny tydzień, do 2 maja. Decyzje, jak będzie wyglądała nauka w szkołach w maju poznamy po koniec kwietnia.

      Od poniedziałku, 26 kwietnia lekcje w systemie hybrydowym w klasach I-III w szkołach podstawowych będą mieli uczniowie w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim.

      Uczniowie z pozostałych klas mają zajęcia na dotychczasowych zasadach, nic się u nich nie zmienia.

      Zasady nauczania hybrydowego

      Dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby ustalić harmonogram zajęć w taki sposób, aby zajęcia w szkole miało nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie. Powinien przy tym brać pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

      W szkole prowadzona ma być również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie.

     • Światowe Dni Trzeźwości

     • Spotkanie edukacyjne  z uczniami klas 7 i 8, 15 kwietnia br. godzina 11.00 (na gminnym facebooku)

      1.    Powitanie i nawiązanie relacji z grupą.

      2.    Prezentacja i krótkie omówienie modelu CUDER – człowiek w wizji personalistycznej.
      - Ciało
      - Umysł
      - Duch
      - Emocje
      - Relacje

      3.    Pokazanie krótkiego filmu rysunkowego obrazującego proces powstawania uzależnienia od substancji.

      4.    Burza mózgów – szkody wywołane nadużywaniem substancji w poszczególnych sferach człowieka.

      5.    Przeprowadzenie anonimowej ankiety.

      6.    Podsumowanie i zakończenie zajęć.

       

      Spotkanie edukacyjne  z dorosłymi 15 kwietnia br. godzina 16.00 (nauczyciele, rodzice dostępne zajęcia na gminnym facebooku):

       1.    Powitanie i nawiązanie relacji z grupą

      2.    Przedstawienie i omówienie najważniejszych założeń Narodowego Programu Trzeźwości opracowanego przez dr hab. Krzysztofa Andrzeja Wojcieszka przyjętego przez Episkopat polski.

      3.    Pokazanie praktycznego zastosowania zasad zawartych w Narodowym Programie Trzeźwości.

      4.    Przeprowadzenie anonimowej ankiety.

      5.    Podsumowanie i zakończenie spotkania.

       

     • Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie

     • Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

      Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

      Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

    • #NaszaFlagaPL
     • #NaszaFlagaPL

     • Ogólnopolski konkurs plastycznydla uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych

      Szanowni Państwo,

      zapraszamy Państwa uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym #NaszaFlagaPL.Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest:„230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”.Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII. Przygotowane prace powinny byćsfotografowane i zgłoszone do konkursu przez rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stroniewww.naszaflaga.pl

      Zgłoszenia do 12 kwietnia 2021 r.

      NAGRODY(w każdej kategorii)

      I nagroda  2000 zł II nagroda  1000 zł III nagroda  500 zł

      email: kontakt@naszaflaga.pl 

      www.naszaflaga.pl

     • Komunikat

     •                                                                                                                  Podwilk, dn.19.03.2021

                                                           Szanowni Rodzice.

            Informuję ,że na podstawie Rozporządzenia MEiN  z 18.03.2021 uczniowie klas 1-3 wracają od 22.03.2021 do 09.03.2021 na zdalne nauczanie.

           Przypominam, że od 01.04 2021 do 06.04.2021 mamy ferie wiosenne – świąteczne .Są to dni wolne od nauki.

      Proszę zapoznać się z dołączonym listem Ministra Edukacji i Nauki oraz z Rozporządzeniem z 18.02.2021.

       

                                                   Z poważaniem

                             Dyrektor SP 2 w Podwilku Alina Leksander