• Akcja charytatywna – pomagamy Kubusiowi Bachuli

     • Uczniowie i Nauczyciele naszej Szkoły wzięli udział w akcji charytatywnej na rzecz Kubusia Bachuli, który choruje na chłoniaka anaplastycznego wielokomórkowego z odczynem białaczkowym i pilnie potrzebuje leczenia w klinice w Heidelbergu.

      Zebrano kwotę 1471,50 zł, które wpłacono na rzecz Kubusia.

      Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.

      Akcję zorganizował Samorząd Uczniowski i szkolny wolontariat czyli uczennice kl.VIII wraz z opiekunem SU

     • Sukces naszego ucznia

     • Sukces naszego ucznia

      W dniach 2, 7 i 9 czerwca 2021 r. odbył się etap wojewódzki Konkursu Czytelniczo-Plastycznego „GÓRALSKIE CYTANIE” Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej Podhala, Orawy, Spisza, Ziemi Zagórzańskiej.

      Na tym etapie uczeń Konrad Swienty z kl. 2 zdobył 2 miejsce w kategorii klas I-III.

      W etapie wojewódzkim brał udział również Stanisław Naciasta, uczeń kl. 2 (kategoria klas I-III).

      Gratulujemy J

      Organizatorami poszczególnych edycji Konkursu są:

      Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce („Orawska czytanka”),
      Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Jana Bosko w Czarnym Dunajcu („Góralska czytanka”), Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. J. Stanka w Łapszach Niżnych („Spiska czytanka”), Zespół Szkoły i Przedszkola w Łostówce, Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie, Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej („Zagórzańska czytanka”).

      Konkurs organizowany jest we współpracy z: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu – Instytutem Humanistyczno-Społecznym, Gminą Czarny Dunajec – Gminnym Zespołem Oświatowym w Czarnym Dunajcu oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy

     • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

     • Zapraszamy Państwa na wydarzenie na żywo, na którym zaprezentujemy proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowowych w oparciu o system firmy VULCAN. Podczas prezentacji opowiemy kandydatom, jak wygląda tegoroczny harmonogram naboru, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie dokumenty dostarczają kandydaci do szkół. Przejdziemy również przez proces wyboru placówek oraz podpisywania elektronicznego wniosku.

      Wydarzenie rozpocznie się 13 maja 2021 r. o godzinie 17:00, będzie trwać maksymalnie 90 minut.

      Webinarium jest darmowe i dostępne dla wszystkich zainteresowanych bez żadnych ograniczeń. Webinar będzie udostępniony przez stronę rozprowadzającą www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja, która przekieruje kandydatów na właściwe wydarzenie na serwisie YouTube.

       

      Adres strony rozprowadzającej: https://www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja

     • 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

     • Co roku tego dnia Polacy z dumą eksponują flagi na zewnątrz. Każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania czy przed domem. 

      Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dni żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków, w momentach wzruszeń i radości.

      2 maja - poza Dniem Flagi - obchodzimy również Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

      Dzień Flagi  został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

      Te oraz inne ciekawe informacje związane z polskimi barwami narodowymi znajdują się w miniprzewodniku, który jest dostępny do pobrania.

      miniprzewodnik_bialo_czerwona.pdf

      Źródło: 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

     • Szanowni Rodzice drodzy Uczniowie

     • Z wielką radością informuję, że powoli wracamy do szkoły.

      1. Uczniowie klas 1-3 będą się uczyć w trybie stacjonarnym w szkole od 04.05.202
      2. Uczniowie klas 4-8 rozpoczną naukę hybrydową w szkole od 17.05.2021.
      3. Uczniowie klas 4-8 przejdą na stacjonarną naukę w szkole 31.05.2021.

      Wszelkie zmiany i informacje będę podawać na bieżąco przez wychowawców oraz dziennik elektroniczny.

       

      Przypominam, że dzień 30.05.2021 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.                                            

       

      Z poważaniem

      Dyrektor SP 2 w Podwilk A. Leksander.

      Podwilk, 29.04.2021r.

     • Komunikat

     • Szanowni Rodzice,

      Od poniedziałku 26 kwietnia br. w klasach I-III przechodzimy na tyryb nauki hybrydowej.

      Szczgóly organizacji tych zajęć uzyskacie Państwo u wychowawców klas I-III.

       

      Z poważaniem

      Dyrektor Alina Leksander

    • Nauka hybrydowa klas I-III w 11 województwach
     • Nauka hybrydowa klas I-III w 11 województwach

     • Małymi krokami wracamy do stacjonarnej pracy szkół i placówek. Na razie, od poniedziałku, 26 kwietnia w jedenastu województwach uczniowie z klas I-III będą mieli zajęcia hybrydowo, a ci z pozostałych klas będą się uczyć jak dotychczas - zdalnie. W pozostałych pięciu województwach organizacja pracy szkół pozostaje bez zmian. Nie wprowadzamy zmian również w funkcjonowaniu przedszkoli. W kształceniu zawodowym będzie możliwość realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. To plan na kolejny tydzień, do 2 maja. Decyzje, jak będzie wyglądała nauka w szkołach w maju poznamy po koniec kwietnia.

      Od poniedziałku, 26 kwietnia lekcje w systemie hybrydowym w klasach I-III w szkołach podstawowych będą mieli uczniowie w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim.

      Uczniowie z pozostałych klas mają zajęcia na dotychczasowych zasadach, nic się u nich nie zmienia.

      Zasady nauczania hybrydowego

      Dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby ustalić harmonogram zajęć w taki sposób, aby zajęcia w szkole miało nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie. Powinien przy tym brać pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

      W szkole prowadzona ma być również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie.

     • Światowe Dni Trzeźwości

     • Spotkanie edukacyjne  z uczniami klas 7 i 8, 15 kwietnia br. godzina 11.00 (na gminnym facebooku)

      1.    Powitanie i nawiązanie relacji z grupą.

      2.    Prezentacja i krótkie omówienie modelu CUDER – człowiek w wizji personalistycznej.
      - Ciało
      - Umysł
      - Duch
      - Emocje
      - Relacje

      3.    Pokazanie krótkiego filmu rysunkowego obrazującego proces powstawania uzależnienia od substancji.

      4.    Burza mózgów – szkody wywołane nadużywaniem substancji w poszczególnych sferach człowieka.

      5.    Przeprowadzenie anonimowej ankiety.

      6.    Podsumowanie i zakończenie zajęć.

       

      Spotkanie edukacyjne  z dorosłymi 15 kwietnia br. godzina 16.00 (nauczyciele, rodzice dostępne zajęcia na gminnym facebooku):

       1.    Powitanie i nawiązanie relacji z grupą

      2.    Przedstawienie i omówienie najważniejszych założeń Narodowego Programu Trzeźwości opracowanego przez dr hab. Krzysztofa Andrzeja Wojcieszka przyjętego przez Episkopat polski.

      3.    Pokazanie praktycznego zastosowania zasad zawartych w Narodowym Programie Trzeźwości.

      4.    Przeprowadzenie anonimowej ankiety.

      5.    Podsumowanie i zakończenie spotkania.

       

     • Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie

     • Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

      Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

      Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

    • #NaszaFlagaPL
     • #NaszaFlagaPL

     • Ogólnopolski konkurs plastycznydla uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych

      Szanowni Państwo,

      zapraszamy Państwa uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym #NaszaFlagaPL.Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest:„230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”.Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII. Przygotowane prace powinny byćsfotografowane i zgłoszone do konkursu przez rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stroniewww.naszaflaga.pl

      Zgłoszenia do 12 kwietnia 2021 r.

      NAGRODY(w każdej kategorii)

      I nagroda  2000 zł II nagroda  1000 zł III nagroda  500 zł

      email: kontakt@naszaflaga.pl 

      www.naszaflaga.pl

     • Komunikat

     •                                                                                                                  Podwilk, dn.19.03.2021

                                                           Szanowni Rodzice.

            Informuję ,że na podstawie Rozporządzenia MEiN  z 18.03.2021 uczniowie klas 1-3 wracają od 22.03.2021 do 09.03.2021 na zdalne nauczanie.

           Przypominam, że od 01.04 2021 do 06.04.2021 mamy ferie wiosenne – świąteczne .Są to dni wolne od nauki.

      Proszę zapoznać się z dołączonym listem Ministra Edukacji i Nauki oraz z Rozporządzeniem z 18.02.2021.

       

                                                   Z poważaniem

                             Dyrektor SP 2 w Podwilku Alina Leksander

     • Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

     • Warszawa, 18 marca 2021 r.

       

      Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

       

      Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.

       

      Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

       

      Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

       

      Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

       

      Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

       

      Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.  

       

      Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:

      • ponadpodstawowych,
      • szkół dla dorosłych,
      • placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

       

      Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.

       

      Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

       

       

      Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

       

      Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

       

      Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

       

      Podstawa prawna:

      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.

       

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji i Nauki

     • Nauka zdalna w starszych klasach wydłużona

     • W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie wydłużające do 14 marca naukę zdalną uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

      Do 14 marca wydłużone zostaje zdalne nauczanie dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i domów wczasów dziecięcych. Do 14 marca zawieszone jest też nadal stacjonarne funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych.

      Nauka młodszych uczniów pozostaje bez zmian, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego. Tam do 14 marca zawieszona zostaje nauka stacjonarna w klasach I-III szkół podstawowych; uczniowie z tych klas będą się uczyć zdalnie.

      W pozostałych województwach uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych, którzy 18 stycznia wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach, nadal będą uczyć się w tym trybie. Również w przedszkolach i placówkach wychowania przedszkolnego zajęcia, tak jak dotąd, będą obywały się stacjonarnie.

      Nadal obowiązywać będą też pewne wyjątki dotyczące ograniczenia nauczania stacjonarnego wprowadzone poprzednimi nowelami rozporządzenia.

      W obecnej nowelizacji dopisano jeszcze jeden - dyrektor szkoły będzie mógł udostępnić pomieszczenia odpowiednio w szkole w celu przeprowadzenia badań edukacyjnych, których realizacja wynika z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

      W mocy pozostają dotychczasowe przepisy, zgodnie z którymi dyrektorzy szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII, szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, mogą sami decydować o trybie nauczania i prowadzenia zajęć.

      Ograniczenie funkcjonowania nie dotyczy też szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii ze względu na specyfikę ich działania.

      Mogą też być prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym.

      Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego. Praktyki zawodowe w zawodach morskich, ze względu na swoją specyfikę, nie podlegają ograniczeniu w zakresie dopuszczalnej liczby godzin w tygodniu.

      Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe jest także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

      Również szkolenie sportowe w szkołach i oddziałach sportowych oraz szkołach i oddziałach mistrzostwa sportowego może być realizowane w formie stacjonarnej, tj. w miejscu jego prowadzenia.

      Dyrektorzy szkół mogą organizować uczniom klas VIII i klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Mogą też zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, a także udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce, do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.

      Dyrektor ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić naukę zdalną na terenie szkoły uczniom, klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół średnich, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      Takiego obowiązku dyrektor nie ma wobec innych uczniów. W noweli zapisano, że w przypadku uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy nie mają możliwości nauki zdalnej w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

      Ze względu na sytuację epidemiczną, zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół średnich zostały zawieszone od 26 października ub.r. W jej miejsce wprowadzono naukę zdalną. Od 9 listopada zawieszona była też nauka w klasach I-III szkół podstawowych. Jesienne zawieszenie zajęć stacjonarnych nie obejmowało przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Tam zajęcia stacjonarne cały czas są prowadzone od końca maja ub.r.

      Nowelizacja rozporządzenia wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.

      Nauka zdalna w starszych klasach wydłużona. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie - GazetaPrawna.pl

     • Laptop dla naszego ucznia

     • Dyrektor i Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Podwilku ufundowali laptopa dla ucznia kl. III znajdującego się w trudnej sytuacji. Rada Rodziców zasponsorowała również słodycze, które były miłym i słodkim upominkiem.

    • Dzień Bezpiecznego Internetu
     • Dzień Bezpiecznego Internetu

     • 9 lutego 2021 roku obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu - włącz się w obchody już dziś!


      „Działajmy razem!” - pod takim hasłem świętowany jest po raz kolejny Dzień Bezpiecznego Internetu. Tym razem obchody odbywają się głównie zdalnie i koncentrują się na wyzwaniach czasów pandemii. Internet stał się dla nas codziennością, wykorzystujemy go do nauki, pracy oraz zabawy, warto zatem zadbać o to aby korzystać z niego świadomie, unikając wszelkich niebezpieczeństw, które ze sobą niesie. 

      ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRON:

      Gra profilaktyczna – Bezpieczny Internet

      https://view.genial.ly/601ae358c699650d7ce70d96/game-internet


      Filmy „Owce w sieci”

      https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html