• Komunikat!

     • Szanowni Rodzice,

      bardzo proszę dać dzieciom na 01.09. reklamówki lub inne torby na książki i oświadczenia.
      Oświadczenia należy wypełnić i przesłać dziećmi 02.09.2020.

      Z poważaniem
      Dyrektor A. Leksander

     • List Ministra Edukacji Narodowej

     •  

      Warszawa, 28 sierpnia 2020 r.

       

      Szanowni Państwo,

      Dyrektorzy i Nauczyciele,

      Drodzy Uczniowie i Rodzice,

       

      wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed pandemii. Powrót dzieci do stacjonarnej nauki w szkołach zaplanowała również zdecydowana większość państw europejskich.

      Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowocześniejsze nawet technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Przedłużająca się izolacja może w dalszej perspektywie przynieść wiele negatywnych skutków. Chodzi nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym.

      Rozumiem obawy części rodziców i nauczycieli związane z powrotem do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz dyrektorów, a także rodziców – to nasz priorytet. Dlatego też przygotowaliśmy odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w przypadku większego zagrożenia epidemicznego pozwolą na wprowadzenie adekwatnych do danej sytuacji działań i środków. Stworzyliśmy elastyczne rozwiązania, takie jak możliwość realizowania nauczania w trybie mieszanym lub zdalnym zarówno dla całej szkoły, jak i poszczególnych oddziałów. Umożliwiliśmy także dyrektorom wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa na terenie danej placówki.

      Stale współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym i na bieżąco reagujemy na sytuację. Wspieramy dyrektorów i organy prowadzące w przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Umożliwiamy dyrektorom zamówienie maseczek i płynów do dezynfekcji na potrzeby szkół. Przekażemy szkołom również termometry bezdotykowe. Środki te będą bezpłatnie dostarczane przez Ministerstwo Zdrowia.

      Wszystkim nam zależy na bezpiecznym powrocie dzieci do szkół. Chcemy, aby uczyły się one razem z rówieśnikami, przy wsparciu ze strony nauczycieli i dyrektorów. Jestem przekonany, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na funkcjonowanie szkół i placówek w tradycyjnej formule.

      Nowy rok szkolny to, obok kwestii związanych z bezpieczeństwem, także nowe wyzwania edukacyjne i kierunki działania. Chcemy, aby nauka w szkole rozwijała umiejętności, które pozwolą młodym ludziom mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata. Stąd nacisk na kształtowanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności u uczniów. Ważnym elementem edukacji powinno być także stałe rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne i efektywne korzystanie
      z nowych technologii.

      Szkoła odgrywa niezwykle istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka – uczy szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Rok 2020 to rok wielu rocznic historycznych ważnych dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej. W maju świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, a w sierpniu – 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Wkrótce obchody podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, a także kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Znajomość tych wydarzeń jest kluczowa zarówno dla patriotycznego wychowania młodego pokolenia, jak również dla lepszego i pełniejszego zrozumienia procesów, które dzieją się współcześnie. Chciałbym, aby te rocznice znalazły należne im miejsce w toku edukacji.

      Nie możemy zapomnieć o wychowaniu uczniów nie tylko na dobrych obywateli, ale i po prostu dobrych ludzi. Kształtowanie właściwej postawy moralnej młodego pokolenia Polaków to także bardzo ważne zadanie szkoły.

      U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim, aby był on spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze. Jestem przekonany, że wytrwałość w nauce i konsekwentne rozwijanie swoich talentów pozwoli uczniom osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce i w czerwcu przyszłego roku z dumą odebrać szkolne świadectwa.

       

      Z wyrazami szacunku

      Dariusz Piontkowski

      Minister Edukacji Narodowej

     • Godziny wejść do szkoły od 2 września!

     • Harmonogram przychodzenia do szkoły uczniów od drugiego września:

      Głównym wejściem wchodzą klasy:

      I – 8.40
      II – 8.45
      III – 8.50
      IV – 7.55

      Tylnym wejściem klasy:

      V – 7.50
      VI - 7.45
      VII – 7.40
      VIII – 7.35

      Dzieci na świetlicę mogą przychodzić od godz. 8.00.

       

      Wszystkie klasy po dezynfekcji i przebraniu butów wychodzą do swoich klas. Nikt nie zostaje w szatni, aby uniknąć zatłoczenia. W szkole zachowujemy dystans 1,5 m, a maseczki zdejmujemy dopiero w klasie. Proszę wszystkich rodziców o śledzenie strony szkoły.

       

      Z poważaniem

      Dyrektor Alina Leksander

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Podwilku
      informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 1 września
      odbędzie się według harmonogramu:

      Klasy V-VIII godz. 8.00 – wejście z tyłu budynku. Uczniowie zajmują klasę:

      - V - swoją klasę
      - VI - swoją salę
      - VII – świetlica
      - VIII – sala po VIII klasie.

       

      Uczniowie klas I-IV godz. 8.30 – wejście z przodku szkoły. Uczniowie zajmują klasy:

      - I – pierwsza sala na parterze po prawej stronie
      - II – swoja sala
      - III – swoja sala
      - IV – sala po klasie VI.

       

      Rodzice klas I wprowadzają dzieci tylko na korytarz i zaraz wychodzą. Na dolnym korytarzu na uczniów będą czekać wychowawcy:

      Kl. I – Maria Janc

      Kl. II – Agata Gacek

      Kl. III – Daria Blańda

      Kl. IV – Marek Czyszczoń

      Kl. V – Halina Janik

      Kl. VI – Andrzej Kwiecień

      Kl. VII – Renata Lorek – Haberska

      Kl. VIII – Grażyna Możdżeń.

      Każdy wchodzący do szkoły dezynfekuje ręce.

      Proszę wszystkich o zapoznanie się z regulaminem funkcjonowania szkoły w czasie trwania pandemii.

       

      Z poważaniem

      Dyrektor Alina Leksander

       

    • Aplikacja ProteGO Safe - MEN i GIS
     • Aplikacja ProteGO Safe - MEN i GIS

     • Warszawa, 21 sierpnia 2020 r.

       

      Aplikacja ProteGO Safe
      – wspólny list Ministra Edukacji Narodowej
      i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

      Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.

      Wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego 

      – Przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół. Jesteśmy przekonani, że wspólne i odpowiedzialne działania pozwolą ograniczać ryzyko szerzenia się wirusa – napisali szefowie MEN i GIS w liście skierowanym do rodziców.

      Szefowie MEN i GIS przedstawili w nim zalety aplikacji, takie jak test oceny ryzyka i dziennik zdrowia, dzięki którym można otrzymać konkretne rekomendacje dotyczące bezpiecznych zachowań oraz – w razie potrzeby – przyspieszyć ścieżkę diagnozowania i leczenia. Podkreślili jednocześnie, że ProteGO Safe to także sprawdzone i wiarygodne źródło informacji na temat pandemii koronawirusa.

      Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny zaznaczyli, że skuteczność aplikacji zależy od tego, jak wiele osób będzie z niej korzystało. Dlatego też szczególnie ważne są wspólne i odpowiedzialne działania:

      – Gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna – napisali Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny.

      Aplikacja ProteGO Safe – jak to działa?

      ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Jeśli osoba z naszego otoczenia zachoruje, wówczas otrzymamy odpowiednie powiadomienie. Aplikacja poinformuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. 

      ProteGO Safe to także wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

      Aplikacja składa się z dwóch modułów:

      • pierwszy umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest to „dziennik zdrowia”, który na bieżąco pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy,
      • drugi to skanowanie otoczenia i komunikowanie o ryzyku kontaktu z wirusem.

      Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe.

      Zachęcamy do pobrania aplikacji ProteGO Safe!

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji Narodowej

    • Aplikacja ProteGO Safe - MEN
     • Aplikacja ProteGO Safe - MEN

     •  

      Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,

                  gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna.

      ProteGO Safe – jak to działa?

      ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie
      z koronawirusem. Jeśli użytkownik z Państwa otoczenia zachoruje, otrzymają Państwo odpowiednie powiadomienie. Aplikacja informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. 

      ProteGO Safe to także wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdą Państwo komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

      Aplikacja składa się z dwóch modułów:

      • pierwszy umożliwia samokontrolę stanu zdrowia, jest to „dziennik”, który na bieżąco pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy,

      drugi to skanowanie otoczenia i komunikowanie o ryzyku kontaktu z wirusem.

      [...]

     • Wyniki egzaminów!

     • Świetne wyniki ósmoklasistów naszej szkoły z egzaminów:

      - j. polski: 64,71%

      - matematyka: 50,42%

      - j. angielski: 55%

      Wyniki te rewelacyjnie prezentują się na tle średnich wyników gminy - j. pol. 57%, mat. 45% , j. ang. 46% , powiatu - j. pol. 59% , mat. 46%, j. ang. 49%, czy województwa - j. pol. 62%, mat. 51%, j. ang. 57%.

      Gratulacje dla uczniów oraz dla nauczycieli - mgr Marii Firszt, mgr Piotrowi Diurczak oraz mgr Halinie Janik, którzy przygotowywali uczniów do tych egzaminów w tym trudnym okresie.

     • Zaświadczenia z egzaminów

     • W dniu 31.07. br. (piątek) w sekretariacie naszej szkoły będą do odebrania zaświadczenia z wynikami egzaminów.

      Zapraszmy po ich odbiór od 9.00 do godz. 10.00.

    • Pierwszaki
     • Pierwszaki

     • Lista uczniów klasy I
      Szkoły Podstawowej Nr 2 w Podwilku
      w roku szkolnym 2020/2021      1. Bala Dominik
      2. Chlebek Franciszek
      3. Cieluch Jakub
      4. Cieluch Katarzyna
      5. Dudziak Maja
      6. Fiedor Daria
      7. Kobylak Kacper
      8. Król Karol
      9. Kulawaik Szymon
      10. Leksander Dawid
      11. Mastela Anna
      12. Mastela Franciszek
      13. Mucha Bartłomiej
      14. Papież Adam
      15. Papież Sebastian
      16. Pieronek Franciszek
      17. Sikora Paulina
      18. Stopka Zofia
     • List Ministra Edukacji Narodowej

     • Podziękowania od Ministra Edukacji Narodowej

      – Dzięki zaangażowaniu i determinacji wielu osób, na wszystkich szczeblach systemu edukacji, w zdecydowanej większości szkół nauka na odległość przebiegała sprawnie i bez większych problemów. Wszystkim tym, którzy przez wiele tygodni z entuzjazmem, zapałem i poświęceniem wykonywali swoje obowiązki, przekazuję wyrazy szacunku i uznania – napisał minister Dariusz Piontkowski w liście przesłanym do wszystkich szkół i placówek oświatowych. [...]

     • Dziękujemy Pani Aniu

     • Dyrektor szkoły, nauczyciele, uczniowie i rodzice

      serdecznie dziękują pani Annie Papież
      za trud 36 - letniej pracy nauczyciela w Podwilku.

      Pani Anna rozpoczęła pracę w SP1, a wraz z otwarciem gimnazjum przeszła do naszej szkoły i przez rok pełniła funkcję dyrektora gimnazjum. W sierpniu odchodzi na zasłużoną emeryturę. Była nienaganną, wymagającą i bardzo dobrą nauczycielką matematyki i fizyki. Jej uczniowie odnosili liczne sukcesy na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Była dla nas przykładem jako nauczyciel i wychowawca. 

      Życzymy dużo zdrowia i spełnienia marzeń.

      Alina Leksander

    • Podziękowania dla Pań z Rady Rodziców
     • Podziękowania dla Pań z Rady Rodziców

     • Dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły

      składają serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę w Radzie Rodziców
      pani Renacie Bryja, która pełniła funkcję skarbnika RR
      oraz pani Annie Paluch - przewodniczącej RR.

      Zawsze można było liczyć na wsparcie i wielkie zaangażowanie obu Pań w sprawy  szkoły. Brały czynny udział we wszystkich uroczystościach szkolnych.

      Życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.
      Alina Leksander

    • Legitymacje szkolne
     • Legitymacje szkolne

     • Nieaktualne legitymacje szkolne prosimy przynosić do podbicia w ostatnim dniu roku szkolnego - 26.06.2020 r. (piątek).

    • Podręczniki i książki szkolne
     • Podręczniki i książki szkolne

     • Prosimy o zwrot podręczników i książek według harmonogramu:

      1. klasy I - III 19.06.2020 r. (piątek) w godzinach od 8.00 do 15.00
      2. klasy VII - VIII 22.06.2020 r. (poniedziałek) od 8.00 do 15.00
      3. klasy IV - VI 23.06.2020 r. (wtorek) od 8.00 do 15.00

      Książki należy zapakować do foliowych worków i podpisać.

      Dziękuję