• Pożegnanie Pani Dyrektor i Nauczycieli

     • Dostojni Goście, Szanowni Rodzice, Drogie Koleżanki i Koledzy oraz Wy - Uczniowie!

      Witam serdecznie szanownych gości :Pana Wójta A.Karlaka  P.Dyrektor  CUWu p.B.Plaszczak ,Ksiedza kanonika k.Gunię , Prezesa Banku BS w Jabłonce z Zarządem p.Józefa Szperlaka ,sołtysa wsi p.E.Hollę ,Szanownych Nauczycieli i Rodziców panią sekretarkę ,pracowników obsługi oraz Was drodzy uczniowie.

      W tym roku dobiegł końca mój 41 letni okres pracy w tym 36 lat  na stanowisku dyrektora. Moja misja w Podwilku dzisiaj się kończy.

      Człowiek jest cząstką jakiejś wspólnoty i we wspólnocie jest jego siła. Przynależałam do wspólnoty szkoły przez 41 lat. Zaczynałam swoją pracę w 1981 w SP nr 1 w Podwilku ,a od 1.09.2005 w tejże szkole. Cały czas traktowałam pracę , jako służbę tej szkole -mojej szkole, a nie jako sprawowanie urzędu dyrektora. Jako cząstka społeczności szkolnej   lepiej lub gorzej wypełniałam przypisane mi zadania. Uczyłam się na błędach. Czułam się dobrze wśród szkolnej społeczności – myślę, że miałam powołanie do zawodu nauczyciela. Praca z ludźmi to dobra szkoła życia.
      Pewno przyjdzie czas na jakąś głębszą refleksję. Dziś jednak ogarniam myślami i sercem wszystkich, z którymi zetknęło mnie życie w czasie pracy w tej szkole.

         Zostawiam za sobą wiele rzeczy, które tu dokonałam .Do najważniejszych należy zaliczyć udział w licznych projektach  z UE owocującą w trwałą przyjaźń miedzy szkołami w Czechach i na Słowacji .Wielokrotnie organizowałam wyjazdy na Zieloną szkołę ,wielokrotne Pielgrzymki do Rzymu i Medugorjie. Pozyskiwałam sponsorów ,by dzieci mogły wyjeżdżać za darmo .Szczególnie dużo pracy wkładałam w organizację zielonych szkół. Poszerzyłam parking koło szkoły i wyłożyłam skarpy płytami. Wykonałam 2 studnie i zbiornik na 8000 litrów wody .Wspólnie z rodzicami organizowałam zabawy i pikniki rodzinne .Wyposażyłam szkołę w najnowocześniejsze sprzęty ,monitory tablice interaktywne ,nowoczesną pracownie językową ,wymieniłam wszystkie meble szkolne. Najbardziej pracochłonne przedsięwzięcia to „Nadanie imienia szkole „ i zakup Sztandaru ,Obchody 250 lecia wsi Podwilk otwarcie „Orlika” Podejmowałam i gościłam w szkole wszystkich gości ,a było ich sporo za pozyskane pieniądze od różnych instytucji.

      Dwukrotnie wykonałam remont całego budynku ,z czyszczeniem parkietów łącznie i zawsze dbałam o wizerunek szkoły .Zostawiam szkołę w dobrej kondycji i niewątpliwie przodującej pod każdym względzie w gminie Jabłonka.

      Spośród najpiękniejszych słów i wartości wybieram dziś wdzięczność, a więc  Dziękuję!

      Dziękuję wszystkim za wszystko i każdemu za cokolwiek, co stało się naszym wspólnym udziałem, w szczególności za to, co było dobrem i na trwale  zapisze się w pamięci historii szkoły i wsi.

      Szanowni Zebrani!!!

      Szkoła przynależy do struktury samorządowej, dlatego dziękuję dziś władzom samorządowym naszej gminy, na czele z naszym Panem Wójtem Antonim Karlakiem. Wiele rzeczy które udało mi się tu dokonać zawdzięczam dzięki operatywności Pana Wójta ,który bardzo dba o szkoły ,a szczególnie o  finanse na oświatę.. Dziękuję za zrozumienie potrzeb i specyfiki szkoły, za udzielanie pomocnych wskazówek, za wiarę w marzenie o coraz to lepszej polskiej szkole – Podwilczańskiej szkole. Dziękuję za nadanie imienia szkole, współpracę ze szkołą w każdej dziedzinie oraz wsparcie finansowe.

      W tym miejscu pozwolę sobie na osobistą refleksję…Panie Wójcie byłeś dla mnie szefem wymagającym i życzliwym, z uwagą wysłuchującym  opinii, spostrzeżeń i propozycji. Zawsze szanowałeś kompetencje każdego Dyrektora i z cierpliwością wysłuchiwałeś Panie Wójcie nasze żale i pomagałeś rozwiązać różne problemy.

      Dzisiaj dziękuję za wszystko Panie Wójcie. Dziękuję za te lata wspólnej prac

      Na ręce Pani B. Plaszczak  Dyrektor Centrum Usług Wspólnych kieruje słowa podziękowania za miłą i serdeczną współpracę. Proszę przekazać serdeczne słowa podziękowania dla współpracowników, księgowych  i wszystkim, którzy sprawnie i odpowiedzialnie obsługują szkoły w naszej gminy.

      Bardzo dziękuję Panu Prezesowi oraz Zarządowi BS w Jabłonce za długoletnia współpracę i finansowanie różnych przedsięwzięć w szkole m.inn. zakup Sztandaru i uroczystość nadania imienia szkole im.Ks.J.Góralika zakup książek na nagrodu ,dofinansowanie wycieczki „Szlakiem Patrona”

      Szkoła nasza jest cząstką miejscowej parafii. Dobrze układała się współpraca z ks. Kazimierzem Gunią –byłem proboszczem. Dziękuję za odprawiane Msze Święte i jej oprawy z okazji uroczystości szkolnych i kościelnych.

      Dziękuję  Towarzystwu Słowaków w Polsce Sekretarzowi Generalnemu i Przewodniczącemu ZG TPS p.M.Molitorysowi i p.J.Congva  za współpracę i finansowanie wycieczek szkolnych.

      Dziękuję sołtysowi wsi Podwilk p.Emilowi Holla .Emilu zawsze można było na Ciebie liczyć .Dziękuję za pomoc w organizacji różnych imprez środowiskowych w szkole.

      Z dużym szacunkiem i wdzięcznością dziękuję także  Państwu Wizytatorom Kuratorium Oświaty za wszelką pomoc, wsparcie i dobroć.

          A teraz do Was się zwracam, Kochani moi współpracownicy, Nauczyciele i Pracownicy niepedagogiczni, do Was wszystkich razem. Dziękuję Wam za ciężką pracę włożoną w wychowanie młodego pokolenia. Dziękuję wszystkim za sumienność na każdym stanowisku, odwagę i determinację, za otwartość na zmiany, za wszelkie inspiracje, za serdeczność i przyjaźń. Dziękuję za wszystkie te cechy, które składają się na rzetelne wypełnianie misji kształtowania młodego pokolenia, za miłość niełatwą - bo miłość do szkoły.

      Wy przecież towarzyszyliście mi od początku 2005 r. w codziennej pracy i najbardziej mnie wspieraliście.

      Każdy sukces i każde dobro, jakie tu się dokonywało, były naszym wspólnym udziałem. Razem budowaliśmy wizerunek naszej szkoły ,bardzo  dobry wizerunek! Dziękuję Państwu tu obecnym, ale i Tym, którzy pracowali wcześniej, od początku.

      Życzę Wam sił i zapału do zawodowych zmagań oraz radosnego życia osobistego.

      Pragnę bardzo podziękować moje sekretarce. Ewa dziękuję za czuwanie nad terminami i wszelaką pomoc w szkole.. Razem pracowałyśmy i cieszyłyśmy się z sukcesów naszych uczniów na egzaminach, konkursach. Przyznam, że była to bardzo dobra współpraca.

      Dziękuję wszystkim pracownikom obsługi za rzetelna pracę i pomoc w organizację różnych uroczystości szkolnych i środowiskowych.

      Dziękuję Wam, Kochana Młodzieży!!! Od Was, młodych, uczyłam się ciągle od nowa rozumienia człowieka, współczesnego człowieka. Ogarniam pamięcią i życzliwością naszych absolwentów, cieszę się z ich pierwszych życiowych sukcesów .Cieszyłam się z każdego sukcesu ,nawet najdrobniejszego .Dziękuję Wam za udział i organizację uroczystości szkolnych, za udział i sukcesy we wszystkich konkursach .Każdemu dyrektorowi życzę takiej młodzieży.

      Szanowni Rodzice!!!

       Jakże nie podziękować Wam za wspólne dostrzeganie problemów i potrzeb naszych uczniów! Przyjmijcie moją wdzięczność i szacunek za wszelką współpracę, za działania wspierające proces edukacyjny i opiekuńczo-wychowawczy szkoły, za zrozumienie, za dobro dziecka i jego pomyślny rozwój, który zależy od współpracy rodziców ze szkołą. Dziękuję za pracę społeczną na rzecz szkoły, wsparcie finansowe. To dzięki naszej wspólnej pracy możemy poszczycić się jedną z piękniejszych szkół w naszym rejonie.  

      Na ręce tu obecnej  Przewodniczącej Rady Rodziców Kasi Grzybacz  przekazuję również podziękowanie poprzednim Radom Rodziców i Radom Klasowym.

      Dostojni Goście, Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele i Pracownicy, Kochani Uczniowie!!!

      Kolejne etapy życia kiedyś się kończą, ale zaczyna się coś nowego. Warto ciągle cieszyć się darem życia i pisać tego życia ciąg dalszy. Trafnie Wisława Szymborska napisała, iż „księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie”. Zawsze jeszcze można coś sensownego przeżyć i dopisać do swojego życia. Myślę, że teraz będzie czas i pora, aby zająć się rodziną,którą niestety  zaniedbywałam. Zapewne mniej pozostało mi już do zrobienia, ale tyle jeszcze warto przemyśleć. W pamięci pozostają ludzie i zdarzenia. Warto pielęgnować wspomnienia, jak kwiaty. Warto zachować w sercu dobre wspomnienia!!!

      Mam świadomość, że odchodząc ze stanowiska dyrektora pozostawiam szkołę w dobrej kondycji. Uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki kształcenia oraz plasują się w czołówce szkół w zakresie zdawalności egzaminów zewnętrznych, odnoszą sukcesy w konkursach pozaszkolnych, wiele sukcesów sportowych, mają poczucie bezpieczeństwa i godności, są dobrze przygotowywani przez Nauczycieli i Wychowawców do dorosłości. A wszystko to za sprawą wspaniałych Nauczycieli, odpowiedzialnych i zawsze oddanych Uczniom. Są to ludzie wielkiego serca, wykazujący niejednokrotnie troskę i zaangażowanie w wszechstronny rozwój uczniów niczym Ich Rodzice. Przeżywają każdy sukces i każdą porażkę ucznia, są zawsze otwarci na problemy i oczekiwania uczniów oraz Was – Rodziców. I ten kapitał naszej szkoły trzeba wspierać. Apeluję o to do władz samorządowych i rodziców.      

      Szanowni Zebrani!!!

      Wszystkim Państwu i Uczniom raz jeszcze za wszystko dziękuję. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. I życzę, by praca w szkole na różnych stanowiskach dawała Państwu satysfakcję i radość, i by najlepszym wyrazem podziękowania była ludzka wdzięczność.

      Swemu następcy  - życzę, by spełniała się, pełniąc obowiązki Dyrektora tej szkoły. Życzę zdrowia, dużo siły, i wytrwałości.

      Młodzieży życzę szkolnych i osobistych sukcesów. Naszej szkole – nieustannego rozwoju, wysokiego poziomu wiedzy i międzyludzkiej serdeczności.

      Szanowni Państwo dzisiaj żegnam się, ze stanowiskiem Dyrektora i nauczyciela tej szkoły.

      Dlatego zakończę swoje wystąpienie słowami piosenki. Robiłam to często w swoich wystąpieniach dlatego, że muzyka była i jest w mojej rodzinie na co dzień.

      Pozwólcie Państwo, że zacytuję piosenkę Zespołu Perfekt „Niepokonani” do, której słowa napisał Bogdan Olewicza, a muzykę skomponował Andrzej Nowicki

      Trzeba Wiedzieć kiedy ze sceny zejść NIEPOKONANYM…….”

      Dziękuję za uwagę!!!

     • „Dobry Start 300+”

     • od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu „Dobry Start 300+” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczas obsługę wniosków i wypłatę tego świadczenia realizowały ośrodki pomocy społecznej.

      Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. tylko drogą  elektroniczną, przy wykorzystaniu następujących kanałów:

      • portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
      • bankowości elektronicznej,
      • portalu empatia.mpips.gov.pl.

      Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na konto bankowe wskazane we wniosku.

      Zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji o zmianie instytucji, która od 1 lipca br. przejmie realizację obsługi wniosków z tego zakresu, podczas ostatnich spotkań z uczniami i ich rodzicami na zakończenie roku szkolnego.

      Więcej informacji na temat obsługi programu ”Dobry Start” oraz o obowiązujących zmianach beneficjenci świadczenia znajdą na naszej stronie internetowej www.zus.pl

      Z wyrazami szacunku

      Wanda Wojtanowska

      Koordynator ds. Komunikacji

      Społecznej i Edukacji

     • Akcja charytatywna – pomagamy Kubusiowi Bachuli

     • Uczniowie i Nauczyciele naszej Szkoły wzięli udział w akcji charytatywnej na rzecz Kubusia Bachuli, który choruje na chłoniaka anaplastycznego wielokomórkowego z odczynem białaczkowym i pilnie potrzebuje leczenia w klinice w Heidelbergu.

      Zebrano kwotę 1471,50 zł, które wpłacono na rzecz Kubusia.

      Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.

      Akcję zorganizował Samorząd Uczniowski i szkolny wolontariat czyli uczennice kl.VIII wraz z opiekunem SU

     • Sukces naszego ucznia

     • Sukces naszego ucznia

      W dniach 2, 7 i 9 czerwca 2021 r. odbył się etap wojewódzki Konkursu Czytelniczo-Plastycznego „GÓRALSKIE CYTANIE” Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej Podhala, Orawy, Spisza, Ziemi Zagórzańskiej.

      Na tym etapie uczeń Konrad Swienty z kl. 2 zdobył 2 miejsce w kategorii klas I-III.

      W etapie wojewódzkim brał udział również Stanisław Naciasta, uczeń kl. 2 (kategoria klas I-III).

      Gratulujemy J

      Organizatorami poszczególnych edycji Konkursu są:

      Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce („Orawska czytanka”),
      Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Jana Bosko w Czarnym Dunajcu („Góralska czytanka”), Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. J. Stanka w Łapszach Niżnych („Spiska czytanka”), Zespół Szkoły i Przedszkola w Łostówce, Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie, Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej („Zagórzańska czytanka”).

      Konkurs organizowany jest we współpracy z: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu – Instytutem Humanistyczno-Społecznym, Gminą Czarny Dunajec – Gminnym Zespołem Oświatowym w Czarnym Dunajcu oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy