• Szanowni Rodzice drodzy Uczniowie

     • Z wielką radością informuję, że powoli wracamy do szkoły.

      1. Uczniowie klas 1-3 będą się uczyć w trybie stacjonarnym w szkole od 04.05.202
      2. Uczniowie klas 4-8 rozpoczną naukę hybrydową w szkole od 17.05.2021.
      3. Uczniowie klas 4-8 przejdą na stacjonarną naukę w szkole 31.05.2021.

      Wszelkie zmiany i informacje będę podawać na bieżąco przez wychowawców oraz dziennik elektroniczny.

       

      Przypominam, że dzień 30.05.2021 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.                                            

       

      Z poważaniem

      Dyrektor SP 2 w Podwilk A. Leksander.

      Podwilk, 29.04.2021r.

     • Komunikat

     • Szanowni Rodzice,

      Od poniedziałku 26 kwietnia br. w klasach I-III przechodzimy na tyryb nauki hybrydowej.

      Szczgóly organizacji tych zajęć uzyskacie Państwo u wychowawców klas I-III.

       

      Z poważaniem

      Dyrektor Alina Leksander

    • Nauka hybrydowa klas I-III w 11 województwach
     • Nauka hybrydowa klas I-III w 11 województwach

     • Małymi krokami wracamy do stacjonarnej pracy szkół i placówek. Na razie, od poniedziałku, 26 kwietnia w jedenastu województwach uczniowie z klas I-III będą mieli zajęcia hybrydowo, a ci z pozostałych klas będą się uczyć jak dotychczas - zdalnie. W pozostałych pięciu województwach organizacja pracy szkół pozostaje bez zmian. Nie wprowadzamy zmian również w funkcjonowaniu przedszkoli. W kształceniu zawodowym będzie możliwość realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. To plan na kolejny tydzień, do 2 maja. Decyzje, jak będzie wyglądała nauka w szkołach w maju poznamy po koniec kwietnia.

      Od poniedziałku, 26 kwietnia lekcje w systemie hybrydowym w klasach I-III w szkołach podstawowych będą mieli uczniowie w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim.

      Uczniowie z pozostałych klas mają zajęcia na dotychczasowych zasadach, nic się u nich nie zmienia.

      Zasady nauczania hybrydowego

      Dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby ustalić harmonogram zajęć w taki sposób, aby zajęcia w szkole miało nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie. Powinien przy tym brać pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

      W szkole prowadzona ma być również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie.

     • Światowe Dni Trzeźwości

     • Spotkanie edukacyjne  z uczniami klas 7 i 8, 15 kwietnia br. godzina 11.00 (na gminnym facebooku)

      1.    Powitanie i nawiązanie relacji z grupą.

      2.    Prezentacja i krótkie omówienie modelu CUDER – człowiek w wizji personalistycznej.
      - Ciało
      - Umysł
      - Duch
      - Emocje
      - Relacje

      3.    Pokazanie krótkiego filmu rysunkowego obrazującego proces powstawania uzależnienia od substancji.

      4.    Burza mózgów – szkody wywołane nadużywaniem substancji w poszczególnych sferach człowieka.

      5.    Przeprowadzenie anonimowej ankiety.

      6.    Podsumowanie i zakończenie zajęć.

       

      Spotkanie edukacyjne  z dorosłymi 15 kwietnia br. godzina 16.00 (nauczyciele, rodzice dostępne zajęcia na gminnym facebooku):

       1.    Powitanie i nawiązanie relacji z grupą

      2.    Przedstawienie i omówienie najważniejszych założeń Narodowego Programu Trzeźwości opracowanego przez dr hab. Krzysztofa Andrzeja Wojcieszka przyjętego przez Episkopat polski.

      3.    Pokazanie praktycznego zastosowania zasad zawartych w Narodowym Programie Trzeźwości.

      4.    Przeprowadzenie anonimowej ankiety.

      5.    Podsumowanie i zakończenie spotkania.

       

     • Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie

     • Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

      Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

      Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.