• Dnia 4 maja 2023r. odbyła się akademia z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Klasy 4 i 7 przygotowały montaż słowno-muzyczny pod kierunkiem wychowawczyń: H. Janik i G. Możdżeń. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia Sztandaru Szkoły i odśpiewania Hymnu Państwowego. Klasa 4. uświetniła akademię, śpiewając pieśni pt. „Witaj majowa jutrzenko oraz „Flaga”. Przypomniano o tym wydarzeniu, by pokazać młodemu pokoleniu, jakie wart
    • Dnia 21 kwietnia 2023 roku, zaopatrzeni w worki i rękawice, włączyliśmy się w akcję „Sprzątamy dla Polski”. Wspólnie posprzątaliśmy teren wokół szkoły. Przeszliśmy także wzdłuż drogi „Furmaniec” na Zubrzycę w terenie zabudowanym; tam też zebraliśmy sporą ilość odpadów. Celem przeprowadzonej akcji było uświadomienie dzieciom, by dbały o środowisko naturalne. „Nie tam czysto, gdzie sprzątają, ale tam, gdzie nie śmiecą” i tego się trzymajmy.
    • W kwietniu uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym dla uczniów szkół podstawowych „Tuliszkowski Talent Show” zorganizowanym przez Księgarnię Tuliszków, z którą współpracują bibliotekarze z naszej biblioteki szkolnej. Konkurs polegał na przygotowaniu pracy, której tematyka związana była z motywem przewodnim konkursu „Zachwyceni książką”. Prace można było wykonać w trzech kategoriach: praca plastyczna, utwór muz
    • Zapraszam wszystkie dzieci z przedszkola oraz klas I -III do udziału w konkursie plastycznym Ja i moja rodzina- wspólnie spędzamy czas organizowanym z okazji Dnia Mamy i Taty. Szczegóły konkursu w regulaminie poniżej.
    • Nasza szkoła korzysta z platformy EduPage, na której znajdziesz bieżące informacje z życia szkoły, aktualny plan lekcji i wiele innych informacji.
    • 100 rocznica urodzin Jana Pawła II
     • 100 rocznica urodzin Jana Pawła II

      “Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi...”

      Pamiętne słowa wypowiedziane na placu św. Piotra w momencie ogłoszenia nowego papieża, Jana Pawła II.

      Dziś w setną rocznicę Jego urodzin ciągle aktualne.

      Otwierajmy ciągle nasze serca na działanie Chrystusa, zwracajmy się w modlitwie o Wyproszenie wszelkich łask potrzebnych nam, naszym rodzinom.

     • Ocenianie w okresie nauki zdalnej

      Zasady ocenia pracy zdalnej uczniów z klas I-VIII
      w Szkole Podstawowej nr 2 w Podwilku
      obowiązujące od 26.03 2020r.

      1. Nauczyciel udostępnia materiały do pracy zdalnej wykorzystując platformy edukacyjne lub/i inne narzędzia internetowe.
      2. Nauczyciel udostępniając zadania, określa terminy, warunki i formy zaliczenia. Tam, gdzie ma to zastosowanie, zaznacza, które treści/zasoby nie są obligatoryjne i mają na celu poszerzenie lub utrwalenie wiadomości.
      3. Wykonane zadania uczniowie przekazują w uzgodnionej z nauczycielem formie i terminie.
      4. Zaliczenie danej partii materiału odbywać się będzie w formie ustalonej z nauczycielem.
      5. Ocenie mogą podlegać zadania wykonywane przez ucznia oraz zadania dodatkowe/ projekty dla chętnych po uprzednim ustaleniu między uczniem i nauczycielem zasad i form oraz aktywność ucznia.
      6. W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym wynikający

     • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

      "Dzień dobry,

      W związku z obecną sytuacja panującą w kraju „COVID-19” termin rekrutacji na obecną chwile nie jest jeszcze znany. Na stronie https://malopolska.edu.com.pl/kandydat pojawił się nowy komunikat:

      „Szanowni Państwo!
      Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 będzie przeprowadzane w nowych terminach, które zostaną podane do publicznej wiadomości przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

     • Rekrutacja

      ZARZĄDZENIE OP. 0050.3. 2020

      WÓJTA GMINY JABŁONKA

      z dnia 29 stycznia 2020r.

      w sprawie: ustalenia zasad rekrutacji Gminnego Przedszkola Samorządowego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych, szkół podstawowych
      w Gminie Jabłonka na rok szkolny 2020/2021.

      Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2019r., poz. 1148 z póż.zm.) Wójt Gminy Jabłonka zarządza co następuje:

    • Uroczyste obchody 100-lecia przyłączenia Orawy do Polski
     • Uroczyste obchody 100-lecia przyłączenia Orawy do Polski

      Wójt Gminy Jabłonka

      Antoni Karlak

      zaprasza na

      Uroczyste obchody 100-lecia przyłączenia Orawy do Polski

      Jabłonka, 16-17 lipca 2020

      Uroczystość objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
      w Stulecie Odzyskania Niepodległości

      www.prezydent.pl

      W 2020 roku dobiega końca realizacja trzyletniego programu 2018-2020 gminy Jabłonka związanego z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i przyłączenia do niej części Górnej Orawy. Termin uroczystych obchodów upamiętniających Orawian i innych budzicieli ducha narodowego tamtych lat i stulecie przyłączenia części Orawy i Spisza do Polski zaplanowano na 16 i 17 lipca 2020 roku. Z okazji tej rocznicy w parku przed Urzędem Gminy w Jabłonce jest planowane odsłonięcie pamiątkowej tablicy dla upamiętnienia ORAWSKICH BOHATERÓW.

     • Szkoły zamknięte do 24 maja

      W związku z epidemią koronawirusa rządu uznał, że warunki nie pozwalają na odwieszenie działalności szkół, żłobków i przedszkoli. Placówki te pozostaną zamknięte do 24 maja.

      Minister edukacji Dariusz Piontkowski podkreślił, że uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej. Za kilka dni rząd poda informacje, czy "będzie możliwość w części tych placówek prowadzenia jakiejś formy działalności opiekuńczej".

     • Szycie maseczek

      Pracownicy szkoły również przyłączyła się do akcji szycia maseczek. Inicjatywę przejęły pracownice obsługi oraz jedna nauczycielka. Maseczki trafią do sklepów oraz do sołtysa, który przekaże osobom potrzebującym i samotnym.

      Dziękujemy!!!

    • Szycie maseczek
     • Szycie maseczek

      Drodzy Rodzice

      Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w akcji szycia maseczek dla mieszkańców naszej wsi. Jak wiadomo, zostaje wprowadzony obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Zwracamy się więc do wszystkich, którzy chcą i mają możliwość uszycia maseczek. Nasza szkoła włącza się w to przedsięwzięcie, by dołączyć do tych, którzy walczą z koronawirusem.

    • KONKURS: „LICZĘ SIĘ DLA JABŁONKI”
     • KONKURS: „LICZĘ SIĘ DLA JABŁONKI”

      Celem Konkursu jest:

      - promocja Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 wraz z poprzedzającym go spisem próbnym oraz Powszechnego Spisu Rolnego 2020,
      - nabycie przez uczniów umiejętności w zakresie interpretacji danych statystycznych,
      - zachęcenie uczniów do stosowania metod statystycznych w opisie, analizie i prognozowaniu zjawisk,
      - edukowanie uczniów w zakresie wykorzystywania zasobów informacyjnych statystyki publicznej, jako źródła wiedzy o procesach społeczno-gospodarczych w ich regionie,
      - ukierunkowanie dzieci i młodzieży na szeroko pojętą edukację w zakresie statystyki publicznej.

    • Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach
     • Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach

      Epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę”, portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowało rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół.

    • SZKOŁA Z TVP
     • SZKOŁA Z TVP

      Już od 30 marca od godziny 8:00 ruszają pierwsze lekcje z TVP! Materiały będą emitowane od poniedziałku do piątku na ogólnodostępnych antenach Telewizji Polskiej. Znajdą się także na VOD.TVP.PL. To efekt podpisanego 27 marca porozumienia dotyczącego realizacji audycji oświatowych dla uczniów szkół podstawowych, między TVP S.A. i Ministerstwem Edukacji Narodowej. Zapraszamy do oglądania!

     • PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

      Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty


      Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).
      Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 30 marca do 1 kwietnia br.
      Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komis

     • ADRESY EMAIL KLAS

      Klasa 1 - pierwszakisp2podwilk@gmail.com

      Klasa 2 - klasa2podwilk@gmail.com

      Klasa 3 - klasatrzecia20@gmail.com

      Klasa 4 - klasa4444@o2.pl

      Klasa 5 - sp2podwilkkl5@gmail.com

      Klasa 6 - lorekklasa6@gmail.com

      Klasa 7 - firsztklasa7@gmail.com

      Klasa 8 - firsztklasa8@gmail.com

    • KONKUTS
     • KONKUTS

      Drogi uczniu, droga uczennico, zrób sobie chwilkę przerwy od nauki i napisz krótki wiersz lub rymowankę na tematy ważne - związane z profilaktyką.

      Temat: profilaktyka antyalkoholowa, antynikotynowa, bezpieczeństwo, kultura słowa, wartości w naszym życiu, przyjaźń, rodzina

      Czas wykonania pracy: 31.03.2020

  • Partnerzy

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
  • Librus Synergia
  • Biuletyn informacji publicznej
  • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022/2023

   • Projekty

   • Szkoła bierze udział w projektach:

     

    "Erasmus +"

    "eTwinning"

    "Laboratoria Przyszłości"

     

    "Dni europejskie"

     

    "Żyj z sensem"

     

    "Skąd się biorą produkty ekologiczne"

    ekologiczne-1140x520

     

    "Mamo, tato wolę wodę"

    Zobacz obraz źródłowy

     

    "Mały Miś w świecie wielkiej literatury"

  • Godziny dzwonków

   Niedziela 04.06.2023
   • Pedagog

   • Godziny pracy 
    pedagoga szkolnego

    Poniedziałek:

    13:20 - 14:05

    Wtorek:

    13:20 - 14:05

    Środa:

    10:40 - 11:25

    Czwartek:

    13:20 - 14:05

    Piątek:

    9:50 - 10:25

    13:20 - 14:05

   • Świetlica

   • Poniedziałek:

    11:40 - 14:05

    Wtorek:

    11:40 - 13:15

    Środa:

    12:30 - 14:05

    Czwartek:

    12:30 - 14:05

    Piątek:

    12:30 - 14:05

     

  • Galeria zdjęć

    brak danych