• NASZA SZKOŁA W PROGRAMIE ERASMUS+

    

   W marcu 2022 r. nasza Szkoła rozpoczęła realizację projektu w ramach programu Erasmus+. Celem programu Erasmus+ jest m.in. wspieranie uczniów i nauczycieli w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.

   Temat projektu: „Nawet małe zmiany potrafią zdziałać cuda” (Aj male zmeny dokazu velke veci – Even small changes can work great miracles)

   Naszymi partnerami są:

   szkoła w Trstenie na Słowacji (główny koordynator projektu) oraz szkoła w Horicach (Czechy).

   Cele projektu:

   • kształtowanie postaw proekologicznych ukierunkowanych na ochronę środowiska,
   • wskazanie możliwości ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, które mają niekorzystny wpływ na klimat,
   • poznanie tradycyjnych sposobów uprawy roślin i hodowli zwierząt,
   • wymiana doświadczeń podczas wspólnych warsztatów,
   • wytwarzanie produktów z naturalnych surowców,
   • nawiązywanie nowych przyjaźni,
   • zwiększenie kompetencji językowych,

   Ważnym elementem projektu są wyjazdy w ramach wymiany uczniów ze szkół partnerskich. W maju planowany jest wyjazd na Słowację, w czerwcu nasza szkoła będzie gościć uczestników projektu, natomiast w październiku odwiedzimy Czechy. W grudniu tego roku nastąpi podsumowanie projektu na Słowacji.